Tro

 1. O, hur storslagen är inte vår Guds plan!

  President Dieter F. Uchtdorf nämner de många välsignelser vi kan visa tacksamhet för på grund av det återställda evangeliet.

 2. Familjen och barnuppfostran

  Hur kan föräldrar hjälpa sina barn tro på Gud i ett sekulärt samhälle? Varför är familjen viktig? Några föräldrar i Sverige berättar här om hur de ser på familjen och barnuppfostran.

 3. Min barndoms tro fanns i den sanna kyrkan

  Natali från Västerås berättar hur hon fann sin barndoms tro i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

 4. Hur en tro kan hjälpa när livet inte blir som planerat

  Anders och Veronica Stenkronas äldsta son Gustav har autism. Se hur deras tro på Gud hjälper dem i utmaningen att ha en son med särskilda behov.

 5. Vad är det bästa med Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga?

  Några ungdomar i kyrkan i Sverige fick frågan vad de tycker är det bästa med kyrkan.

 6. Jubileumsfirande i Västerås

  Medlemmar och vänner firade med bildspel och skönsång att Västerås gren nu funnits i 150 år.

 7. Det bästa receptet som för oss till honom

  Lär dig vilka kristuslika egenskaper som hjälper oss uppfylla vår roll i att följa Europaområdets plan.

 8. Ett nytt år med tro på Kristus

  Tron är en stor positiv kraft som kan lyfta oss ovanför orosmolnen och hjälpa oss bli hela i Kristus.

 9. En orubblig tro

  President Thomas S. Monson beskriver hur vi kan utveckla en orubblig tro på Herren.

 10. Döden skall inte finnas mer

  För alla som har sörjt över en älskads bortgång är uppståndelsen en källa till stort hopp. Ta del av äldste Paul V. Johnsons tal från kyrkans generalkonferens i april 2016.

 11. En nostalgiresa till templet i Schweiz sommaren 2016

  Under vintern 2015 började tankarna på en nostalgiresa till templet i Schweiz ta form. Visst skulle det vara fint att få åka dit igen, tillsammans i buss som förr i tiden. Men vi har ju åldrats… skulle vi orka?

 12. Därför stillade de sin fruktan

  Äldste David A. Bednar beskriver hur vi kan lita på Herren i vår tid.

 13. Stå upp för evangeliet

  Äldste Jeffrey R. Holland förklarar att vi som medlemmar i kyrkan behöver stå upp för evangeliet. (Video på engelska)

 14. Bli timligt oberoende

   ”Oberoende, att lita till sig själv, är förmågan, åtagandet och arbetet med att sörja för sitt eget och familjens andliga och timliga behov.”  När medlemmar klarar sig själva har de också bättre förmåga att tjäna andra.

 15. Välsignelserna med kyrkans generalkonferens

  Äldste Robert D. Hales beskriver välsignelserna med kyrkans generalkonferens. (Video på engelska)

 16. Våra liv är som en väggbonad (video)

  Våra erfarenheter och val är som trådarna i våra livs väggbonad. Vi kan göra rätt val för att välsigna våra liv.

 17. En diakons tro

  Att leva efter principerna i Jesu Kristi evangelium ger välsignelserna av andligt och timligt obroende.

 18. Om jag kan, så kan du! - Arsel

  Arsel berättar för sina vänner att han är mormon och delar med sig av sin tro.

 19. Guds hand i mitt liv

  "1991-1992 var bland de tuffaste åren i mitt liv. Samtidigt utgör de åren en period då jag oerhört tydligt fick se Guds hand i mitt liv."

 20. Om jag kan, så kan du!

  Varför vill Jesus att vi ska bjuda ​in våra vänner till kyrkan?​

 21. Om jag kan, så kan du! - Thomas

  Varför vill Jesus att vi ska bjuda ​in våra vänner till kyrkan?​

 22. "En sång för min själ"

  I Örebro pågår arbetet med att sätta upp musikalen ”En sång för min själ”. Det är den 14:e musikaluppsättningen i Örebros församling.

 23. Efter prövningar kommer glädje

  Mitt favoritskriftställe är 2 Nephi 2:25: ”Adam föll för att människorna skulle kunna bli till, och människorna är till för att de skall kunna ha glädje."

 24. De europeiska medlemmarnas tro

  Genom att hålla fast vid ledstången skördar de trofasta heliga i Europa de frukter som utlovats av Herren och blir mer andligt och timligt oberoende.

 25. I evangeliet finns allt man kan önska

  Åsa Dalevall, Borlänge församling, berättar med egna ord hur det gick till när hon för 20 år sedan blev medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

 26. Tro och penslar

  "En eftermiddag i februari 2014 när jag bläddrade igenom Liahona, hittade jag en artikel om kyrkans tionde internationella konsttävling. Något rörde vid mitt hjärta när jag läste temat: "Låt mig få höra om Jesus"."

 27. Tacksam för templets förbund

  Hur kunde något lätta min sorg över att min ofödda son var döende?

 28. Tacksamhet gör oss andligt starka

  Tacksamhet gör det möjligt för oss att se Guds vägledande hand i våra liv och den stärker vår önskan att hålla hans bud. Då anpassar vi vår vilja till vår Faders vilja.

 29. En tioårings tro på Jesus Kristus

  "Jag har varit med om andliga saker som får mig att tro på Jesus Kristus. Jag ska berätta ett exempel. En kväll funderade jag på om Jesus verkligen finns och varför jag tror på honom. Då bad jag och då fick jag en stark känsla att Jesus finns."

 30. Din trofasthet påverkar generationer

  När Äldste Donald L. Hallstrom från presidentskapet för de Sjuttios kvorum besökte stavskonferensen för Göteborgs stav poängterade han hur viktig vår egen trofasthet till evangeliet är för kommande generationer.

 31. Personlig omvändelse genom tro på Jesus Kristus

  Tro på Herren Jesus Kristus är den första principen som anges i Trosartiklarna. Det är stenen som lägger grunden som allting i frälsningsplanen bygger på. Alma jämför tron med ett frö. Tron slår rot genom en önskan att få tro, och genom ansträngning och arbete från vår sida växer sedan den tron och blir starkare.

 32. Minnesstund för äldste Bailey

  Den 2 mars 2014 blev en ung missionär, äldste Mason Bailey, 19 år, påkörd av en bilist och avled. En vecka senare, söndagen den 9 mars, hölls en minnesstund för honom i Västerås kapell.