Fiji

Senaste artiklarna

Malmö församlings firande av Hjälpföreningens årsdag

I Malmö församling firades Hjälpföreningens årsdag med en variationsrik och trevlig aktivitet.
 

Material om oberoende - uppdaterad

Dessa guider har utvecklats för att hjälpa medlemmar uppnå de andliga och timliga välsignelserna av oberoende. Nu finns alla dokument på svenska.

Stå upp för evangeliet

Äldste Jeffrey R. Holland förklarar att vi som medlemmar i kyrkan behöver stå upp för evangeliet. (Video på engelska)

”Rådgör med Herren i allt vad du gör …”

"Jag böjde mitt huvud och bad om hjälp för att kunna komma hem." Sonja Malm från Jönköpings församling berättar om erfarenhet med att rådgöra med Herren,

Glädjen i att återlösa de döda - En apostels uppmaning

Äldste Richard G. Scott beskriver de välsignelser som kyrkans ungdomar får när de engagerar sig i släktforskning.

Sörja för våra medmänniskor på Herrens sätt - En apostels råd

President Dieter F. Uchtdorf förklarar hur vårt oberoende hjälper oss att stärka andra.

Nytt ledarskap inröstat på Malmös församlingskonferens

En vårlik februaridag samlades Malmö församlings medlemmar till församlingskonferens. Det var en speciell konferens eftersom församlingen fick nytt biskopsråd.

Ta del av vårens generalkonferens i efterhand

Se, läs eller lyssna till de inspirerande budskapen från kyrkans senaste världsomspännande konferens.

Bli timligt oberoende

 ”Oberoende, att lita till sig själv, är förmågan, åtagandet och arbetet med att sörja för sitt eget och familjens andliga och timliga behov.”  När medlemmar klarar sig själva har de också bättre förmåga att tjäna andra.