Hoppa över navigering

De senaste artiklarna och videorna

Sven Jämsä berättar om varför han valde att bli missionär istället för att spela med sitt favoritband.
Lär dig mer om sista dagars heligas tempel och tempelinvigningar
President Thomas S. Monson ber alla och envar att läsa Mormons bok och finna svar på själens frågor.
Äldste Neil L. Andersen beskriver underverket som sker när evangeliet sprids över världen.
Lär dig mer om mormonernas hälsoregel: Visdomsordet
Äldste M. Russell Ballard svarar på viktiga frågor om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Äldste M. Russell Ballard uppmanar oss alla att ta med en vän till kyrkan i jul.
Ta del av de inspirerande budskapen från kyrkans världsomfattande konferens som hölls den 23/9 och 30/9 - 1/10 2017.