Fiji

Senaste artiklarna

Vittnesbörd från hemkommen missionär

Moa Stigsson (t.v.) nyss hemkommen efter att ha tjänat som missionärer på Temple Square i Salt Lake City delar med sig av sitt vittnesbörd. Stephanie Eldenberg (t.h.) tjänade under samma tid i samma mission. Båda tillhör Malmö församling.

Efter prövningar kommer glädje

Mitt favoritskriftställe är 2 Nephi 2:25: ”Adam föll för att människorna skulle kunna bli till, och människorna är till för att de skall kunna ha glädje."

Spansk bras- och kulturafton i Kristianstad

I maj 2015 hölls en spansk bras- och kulturafton i Kristianstads gren. Många hade hörsammat inbjudan och möteshuset fylldes.

Områdesledare i Europa

Områdespresidentskap och områdessjuttio.

Bli andligt och timligt självförsörjande

Mål för Europa-området – förstå hur du kan påbörja din resa mot att bli andligt och timligt självförsörjande.

De europeiska heligas tro

Genom att hålla fast vid ledstången skördar de trofasta heliga i Europa de frukter som utlovats av Herren och blir mer andligt och timligt oberoende.