Hoppa över navigering

De senaste artiklarna och videorna

Äldste Paul V. Johnson i de sjuttios kvorum beskriver välsignelserna som är tillgängliga för alla som deltar i generalkonferensen.
Misstag kan orsaka oss smärta och sorg, men vi kan lämna dem bakom oss och finna glädje.
Budskap från äldste David A. Bednar på världsomfattande andakt för unga vuxna
Seminariet är ett av kyrkans program för att stödja ungdomars andliga utveckling
President Henry B. Eyring beskriver hur vi kan komma närmare våra förfäder genom släktforskning och tempeltjänst.
Ronald A. Rasband förklarar att Guds kärlek är beständig trots våra misstag och svagheter.
Ta del av september månads budskap från äldste Alessandro Dini-Ciacci, Italien, en av Europaområdets ledare
Mobilt kök tillhandahåller mat