Hoppa över navigering

De senaste artiklarna och videorna

President Nelson, 93, efterträder President Thomas S. Monson som dog den 2 januari 2018. Som kyrkans president är han ledare för ett världsomspännande trossamfund med mer än 16 miljoner medlemmar.
Ta del av andakten för Unga Vuxna med president Dieter F. Uchtdorf och hans hustru Harriet, från den 14 januari 2018.
Lär dig vilka kristuslika egenskaper som hjälper oss uppfylla vår roll i att följa Europaområdets plan.
Ta del av begravningsgudstjänsten som hölls i konferenscentret på Temple Square i Salt Lake City fredagen den 12 januari 2018.
Med anledning av president Thomas S. Monsons bortgång förklaras kyrkans successionsordning.
Några återblickar på hans kopplingar till Sverige.
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas president avled den 2 januari 2018 vid 90 års ålder
Ronald A. Rasband uppmuntrar oss alla att följa Frälsarens exempel och älska varandra.