Senaste artiklarna

Påskynda frälsningsarbetet med hjälp av teknik

Många medlemmar använder sociala nätverk för att inbjuda sina vänner och familjemedlemmar som inte tillhör kyrkan till avskedsmötet före en mission eller mötet efter hemkomsten, till dop, församlingsfester, när ett barn välsignas och andra evenemang i kyrkan.

Ifall du missade konferensen

Se, läs eller lyssna till de senaste inspirerande budskapen.

Har du sett på kvinnornas allmänna möte?

Om inte kan du se det här. Kanske finns det ett budskap som just du behöver?

”Vi ska agera, inte bara reagera”

Förväntningarna var stora när unga vuxna från när och fjärran tog sig till ett fullsatt Gubbängens kapell i Stockholm för att bland annat lyssna till en av kyrkans apostlar, äldste David A. Bednar.

Missonärsmöte med äldste David A. Bednar

När en av kyrkans apostlar, äldste David A. Bednar, besökte Sverige i september 2014 träffade han en stor grupp av de missionärer som tjänar i Sverige.

Familjehistoriska rådgivare

Louise och Ingemar Nyman är kallade som familjehistoriska rådgivare för Sverige och Norge. Uppgiften innebär att inspirera och utbilda kyrkans medlemmar och ledare i släktforskning och familjehistoria.