Hoppa över navigering

De senaste artiklarna och videorna

President Henry B. Eyring vittnar om hur Herren leder sin kyrka genom uppenbarelse som ges genom hans bemyndigade tjänare.
Återblick från förra årets konferens och en liten inbjudan till årets konferens i Växjö.
LDS Charities arbetar med Mala Sirena, en liten kommunal skola i Bosnien för barn med inlärningssvårigheter.
I Guds storslagna plan är jorden en helig plats för jordelivet. Den är en makalös gåva från en kärleksfull himmelsk Fader.
Äldste D. Todd Christofferson betonar faderns nyckelroll och ansvar.
Från äldste Dale G. Renlunds besök i Sverige söndagen den 29 april 2018
Berättelse om äldste Dale G. Renlunds svenska rötter
Eivor Larsons, 96 år, berättar minnen från kyrkans verksamhet på Högmarsö