Hoppa över navigering

De senaste artiklarna och videorna

Jag heter Elisabeth Wagner och är missionär i Sverige.
Kyrkans medlemmar i Trollhättan har skickat julklappar till fattiga barn via Läkarmissionen
Lär dig mer om vad sista dagars heliga gör i kyrkan
Ta del av vacker julmusik och upplyftande och trosstärkande tal om världens frälsare Jesus Kristus
Äldste M. Russell Ballard och äldste L. Whitney Clayton ber alla medlemmar i området Europa att ta med sig en vän till kyrkan innan jul.
Julbudskap från äldste Gary B. Sabin i områdespresidentskapet för Europa
Lyssna till äldste Dallin H. Oaks och äldste M. Russell Ballard från ett världsomfattande möte den 19 november 2017.
Sven Jämsä berättar om varför han valde att bli missionär istället för att spela med sitt favoritband.