Hoppa över navigering

De senaste artiklarna och videorna

Lär dig om vad sista dagars heliga verkligen tror om månggifte
Äldste Pärkkä berättar varför han valde att bli missionär för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
President Russell M. Nelson belyser vikten av släktforskning och tempeltjänst.
Lär dig om ett sätt som sista dagars heliga umgås med sina familjer på.
President Oaks föreslår tre saker medlemmar kan göra för att berätta om det återställda evangeliet.
President Nelson talar om kvinnans betydelse och hennes gudomliga roll i Guds rike.
D. Todd Christofferson talar om hur vi kan förbli i Kristus genom vårt sätt att leva våra liv.
En vanlig dag för en sista dagars helig missionär