Hoppa över navigering

De senaste artiklarna och videorna

I Guds storslagna plan är jorden en helig plats för jordelivet. Den är en makalös gåva från en kärleksfull himmelsk Fader.
Äldste D. Todd Christofferson betonar faderns nyckelroll och ansvar.
Barn och ungdomar över hela världen är värdefulla och att se till deras behov är viktigt för kyrkan.
Från äldste Dale G. Renlunds besök i Sverige söndagen den 29 april 2018
Berättelse om äldste Dale G. Renlunds svenska rötter
Eivor Larsons, 96 år, berättar minnen från kyrkans verksamhet på Högmarsö
Lär dig mer om stödverksamheten med stärkta kvorum inom melkisedekska prästadömet och hjälpföreningar
Äldste Jeffrey R. Holland hjälper oss förstå den sanna innebörden av ordet ’fullkomlig’ i skrifterna.