Fiji

Senaste artiklarna

En vädjan till mina systrar

President Nelson talar om kvinnans betydelse och hennes gudomliga roll i Guds rike.
 

Hjälpföreningshajk

När vi satt där runt elden denna strålande sommarmorgon kunde vi känna hur allting runt omkring oss vittnade om den Fader som vi alla uttryckte vår tacksamhet för.

Förenade hjärtan

President Henry B. Eyring hjälper oss uppskatta vilken välsignelse och glädje det är att forska i sin släkt.

Ny andre rådgivare i områdespresidentskapet

Gary S. Sabin är sedan den 1 augusti 2016 ny andre rådgivare i områdespresidentskapet för Europa.

Galakvällen på Festinord 2016

Fler än 1.000 personer var samlade när Festinord firade 50 år med en galakväll i Stockholms skärgård en härlig sommarkväll.
 

Tillfällen att tjäna

President Thomas S. Monson hjälper oss se tillfällen att tjäna.

Sabbatsdagen i kyrkan

”Du [skall] gå till bönehuset och offra dina sakrament på min heliga dag” (L&F 59:9). Läs hela budskapet från äldste Francisco Ruiz de Mendoza, Spanien

Pionjärfest i Jönköping

"Jag har länge tänkt att det skulle vara kul att ordna någon fest med pionjärtema, och för ett par år sedan började jag tillverka och samla på mig saker till en sådan fest."

Tillflykt undan stormen

Denna tid avgör inte vilka flyktingarna är, men vårt bemötande avgör delvis vilka vi är.