Senaste artiklarna

Glädjen i att inbjuda andra att komma till Kristus

Jag kan uttrycka min kärlek till Frälsaren, som är källan till min glädje, genom att dela med mig av evangeliet till andra.  Kärlek måste alltid vara motivationen till missionsarbete.

President Dieter F. Uchtdorf besöker Europa

President Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga besökte Europa, tillsammans med sin hustru Harriet.

Nytt missionspresidentpar till Sverige

Vid månadsskiftet juni/juli har president Gregory J. Newell och syster Candilyn Newells treåriga mission kommit till sitt slut. I och med att de åker hem, anländer vårt nya missionspresidentspar: President James E. Beckstrand och hans hustru Tamara C. Beckstrand.

Templet i Köpenhamn har fyllt 10 år


Den 23 maj 2004 invigdes templet i Köpenhamn.  Efter att ha firat 10-årsjubileet i Köpenhamn, berättade president och syster Williams om en fantastisk vecka. ”Det har varit en underbar anda här hela veckan”, säger de båda.

Festinord 2014

2014 års Festinord för Unga Ensamstående Vuxna (18-30 år) kommer att vara i Naantali, Finland den 29 juli - 2 augusti. Festinord har arrangerats så gott som varje år sedan 1966.