Fiji

Senaste artiklarna

Sabbatens välsignelser - ett apostoliskt löfte

Äldste M. Russell Ballard och äldste Quentin L. Cook undervisar oss om välsignelserna som kommer av att man helgar sabbatsdagen.

Att vända barnens hjärtan till sina förfäder

Äldste David A. Bednar inbjuder ungdomar att släktforska och att besöka templet.

Lär känna Frälsaren - En inbjudan från president Nelson

Ta del av den världsomspännande utsändningen för unga vuxna från den 8 januari 2017. 

Det bästa receptet som för oss till honom

Lär dig vilka kristuslika egenskaper som hjälper oss uppfylla vår roll i att följa Europaområdets plan.

Ett nytt år med tro på Kristus

Tron är en stor positiv kraft som kan lyfta oss ovanför orosmolnen och hjälpa oss bli hela i Kristus.

Låt oss sträva framåt

Hur ska du hjälpa fattiga och behövande under 2017?
(Video på engelska)

Dop för evigheten

Läs om hur Lennart Johansson leddes till Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och om hans goda tjänande i Sydamerika.

Mina mål, som för oss till honom

Kristus vill att alla ska komma till honom. Sätt upp dina mål.

Familjens försvarare

Vi kan alla bygga upp hemmet och göra det till en helig plats.