Fiji

Senaste artiklarna

Äldste M. Russell Ballard - Europaområdets plan

Äldste M. Russell Ballard i de tolv apostlarnas kvorum uppmuntrar oss i vår strävan att följa Europaområdets plan.

Vad betyder Mormons bok för mig?

Hör vad Mormons bok kan betyda för några svenska medlemmar och hur budskapet i den förändrar personers liv.

Äldste och syster Nelson talar om familjen

Äldste Russell M. Nelson och hans hustru Wendy talade om familjen på den stora släktforskarkonferensen "Roots Tech 2017". (Video på engelska)

Prästadömets nycklar

Äldste Stevenson förklarar återställelsen av, syftet med och välsignelserna av prästadömets nycklar.

Dela med sig av evangeliet

Äldste Dallin H. Oaks hjälper oss utveckla de kristuslika egenskaper som krävs för att dela med sig av evangeliet.

Psykologstöd till flyktingar på Sicilien

Hjälpkoordinator Flavia Calò berättar om samarbetet mellan Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och MEDU på Sicilien.​ (På engelska)

Behovet av oberoende

Äldste Clifford T. Herbertson hjälper oss förstå behovet av att oberoendets principer tillämpas av både lokala ledare och medlemmar.

Äldste Olson

Hejsan! Jag heter Äldste Olson och jag har varit missionär i Sverige sedan september 2016.

Varför tempel?

Kyrkan lär att familjerelationer fortsätter bortom graven om äktenskapet ingås i ett tempel - ett evigt äktenskap.

Ta med en vän till Herren

Jesus lärde: ”Och om det vore så att ni arbetade alla era dagar med att ropa omvändelse till detta folk, och endast förde en enda själ till mig, hur stor skall då inte er glädje vara tillsammans med honom i min Faders rike".