Tacksamhet

  1. O, hur storslagen är inte vår Guds plan!

    President Dieter F. Uchtdorf nämner de många välsignelser vi kan visa tacksamhet för på grund av det återställda evangeliet.

  2. ”Jag tackade Gud för att jag levde”

    "Jag minns att jag i ena sekunden slickade kurvornas kanter för att i nästa sekund titta upp och upptäcka att jag var på väg rakt ut i diket"