Ledarskap

 1. Hörsamma Herrens tjänares ord

  "När vi hörsammar Herrens tjänares ord blir vi alltid välsignade med glädje och trygghet." Läs oktober månads budskap från områdets ledare.

 2. Ta del av höstens generalkonferens i efterhand

  Ta del av de inspirerande budskapen från kyrkans världsomfattande konferens som hölls den 25/9 och 1-2/10 2016.

 3. Sabbatsdagen hemma

  ”Gud gav oss denna speciella dag, inte för nöjen eller dagligt arbete utan för vila från plikten, för fysisk och andlig lindring”

 4. Ny andre rådgivare i områdespresidentskapet

  Gary S. Sabin är sedan den 1 augusti 2016 ny andre rådgivare i områdespresidentskapet för Europa.

 5. Sabbatsdagen i kyrkan

  ”Du [skall] gå till bönehuset och offra dina sakrament på min heliga dag” (L&F 59:9). Läs hela budskapet från äldste Francisco Ruiz de Mendoza, Spanien

 6. Äldste Per G. Malm har avlidit

  Äldste Per G. Malm, medlem av de sjuttios kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga avled på morgonen den 26 juli i sitt hem i Göteborg.

 7. Motsatser gör att vi kan växa

  "Motsatser gör att vi kan växa". Ta del av äldste Dallin H. Oaks tal från generalkonferensen i april 2016.

 8. Hitta en förfader

  "Vår kärlek till Gud visas också när vi älskar alla hans barn, de som är ibland oss, de som ska komma och de som redan lämnat oss."

 9. Andliga och timliga förråd

  Äldste Holland hjälper oss att bli mer oberoende. (ej svensk text)

 10. President Uchdorf besöker Europa

  President Dieter F. Uchtdorf besöker medlemmar och vänner runt om i Europa. (ej svensk text)

 11. Trosstärkande stavskonferens i Stockholms stav

  Äldste Paul V. Johnson talade om skillnaden mellan ljus och mörker på Stockholms stavs stavskonferens. Läs mer om detta och stavskonferensen här.

 12. Enkla råd om råd

  Ledare har utvalts till att leda. Led som Frälsaren.

 13. Därför stillade de sin fruktan

  Äldste David A. Bednar beskriver hur vi kan lita på Herren i vår tid.

 14. Stavskonferensen i Göteborgs stav blev en andlig fest

  "Vi kan inte låta något stå mellan oss och templet" var budskapet från från Göteborgs stavs nya stavspresident Lars Landrö.

 15. Nytt biskopsråd i Handens församling.

  Nyligen kallade biskop Ekelund med sina båda rådgivare.

 16. Att föra oss till honom

  De små korten med tre inbjudningar att handla är avsedda att föra oss och våra vänner närmare vår himmelske Fader och vår Frälsare.

 17. Stå upp för evangeliet

  Äldste Jeffrey R. Holland förklarar att vi som medlemmar i kyrkan behöver stå upp för evangeliet. (Video på engelska)

 18. Nytt ledarskap inröstat på Malmös församlingskonferens

  En vårlik februaridag samlades Malmö församlings medlemmar till församlingskonferens. Det var en speciell konferens eftersom församlingen fick nytt biskopsråd.

 19. "Ansikte mot ansikte" med äldste Holland, syster Stephens och äldste Hallstrom

  Ta del av den världsomfattande utsändningen riktad till unga vuxna från den 8 mars 2016. Lyssna till äldste Jeffrey R. Holland, medlem av de tolv apostlarnas kvorum, syster Carole M. Stephens, 1:a rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap och äldste Donald L. Hallstrom, medlem i de sjuttios kvorum.

 20. Lars Landrö, ny stavspresident i Göteborgs stav

  Söndagen den 18 oktober 2015 inröstades Lars Landrö som ny stavspresident för Göteborgs stav. Kent Perciwall inröstades som 1:e rådgivare och Daniel Malm som 2:e rådgivare.

 21. "Ansikte mot ansikte" med äldste Rasband, syster Oscarson och broder Owen

  Ta del av den världsomfattande utsändningen från den 20 januari 2016. Lyssna till äldste Ronald A. Rasband, medlem av de tolv apostlarnas kvorum, syster Bonnie L. Oscarson, Unga Kvinnors generalpresident och broder Stephen W. Owen, Unga Mäns generalpresident. Bland annat svarar de på frågor från ungdomar runt om i världen.

 22. Världsomfattande andakt för unga vuxna

  Lyssna tll president Russell M. Nelson i de tolv apostlars kvorum från andakten den 10 januari 2016. Även hans hustru syster Wendy W. Nelson medverkar.

 23. Europaområdets plan 2016

  Kristus vill att alla ska komma till honom. Sätt upp dina mål.

 24. Första presidentskapets julandakt

  Ta del av första presidentskapets julandakt från den 6 december. Sång och musik av Tabernakelkören och tal av bl.a Linda K. Burton, David A. Bednar och President Dieter F. Uchtdorf.

 25. Den bästa generationen unga vuxna

  Äldste Ballard uppmanar unga vuxna att höja ribban och bli den bästa generationen som kyrkan någonsin sett.

 26. Ny tempelpresident och värdinna till templet i Stockholm

  President och syster Ingemar och Louise Nyman utanför templet i Stockholm. De påbörjade tjänandet i sitt nya kall den första november.

 27. Nytt biskopsråd i Jönköping

  Den 30:e augusti 2015 förändrades ledarskapet för Jönköpings församling när Erik Salo kallades som ny biskop med Jonatan Nilsson och Dick Thörn som rådgivare.

 28. Taklagsfest för den nya kyrkobyggnaden i Handen

  Möteshuset för Handen och Vendelsö församlingar är på god väg att färdigställas. Nyligen var ett 20-tal hantverkare, arkitekter, projektansvarig och några medlemmar på plats för en taklagsfest.

 29. Kan jag bidra till kyrkans webbplats i mitt land?

  Jag vet att vi som medlemmar i kyrkan alla har en önskan att dela evangeliet med andra. Internets elektroniska motorvägar är till stor hjälp i genomförandet av det här uppdraget.

 30. Begravningsgudstjänst för äldste Richard G. Scott

  Ta del av begravningsgudstjänsten för äldste Richard G. Scott från måndagen den 28 september. Äldste Scott, medlem av de tolv apostlarnas kvorum, blev 86 år.

 31. Nytt biskopsråd i Södertälje

  Söndagen den 16 augusti 2015 fick Södertälje församling i Stockholms södra stav ett nytt biskopsråd.

 32. Kvinnliga ledare i kyrkan utsedda till ledarskapsråd

  Syster Bonnie L. Oscarson, Unga Kvinnors generalpresident, Syster Rosemary M. Wixom, generalpresident för Primärföreningen och syster Linda K. Burton, generalpresident för Hjälpföreningen, har utsetts att vara med i råd som fastställer riktlinjer för kyrkan.

 33. Nytt tempelpresidentpar i Finland kallade från Göteborg

  Seppo och Kirsti Syvänen från Utby församling i Göteborgs stav tjänar från och med november 2015 som  tempelpresidentpar i templet i Helsingfors.

 34. Våra mål … som för oss till honom

  Hur uppnår du dina mål?

 35. Oväntat besök av äldste Oaks i Stockholm

  Många medlemmar i Gubbängens församling blev förvånade när de möttes av mötesvärdens viskning ”Äldste Oaks är här” när de kom till kyrkan den 12 juli.

 36. Russell M. Nelson ny president för de tolv apostlarnas kvorum

  Russell M. Nelson insattes som ny president för de tolv apostlarnas kvorum den 15 juli 2015. Han efterträder Boyd K. Packer som avled den 3 juli. Klicka här för mer information på engelska.

 37. Ta del av begravningsgudstjänsten för president Boyd K. Packer

  Begravningsgudstjänsten för president Boyd K. Packer hölls i Tabernaklet på Temple Square i Salt Lake City fredagen den 10 juli, Klicka här om du vill läsa om eller ta del av hela gudstjänsten i efterhand.

 38. Uppdatering av områdesplan Europa

  Den förenklade områdesplanen initierades i januari. Halva året har nu gått.

 39. Områdesledare i Europa

  Områdespresidentskap och områdessjuttio i Europa.

 40. Begravningsgudstjänst för äldste L. Tom Perry

  Äldste L. Tom Perry i de tolv apostlarnas kvorum avled i sitt hem lördagen den 30 maj. Han blev 92 år gammal. Klicka här för att ta del av begravningsgudstjänsten från fredagen den 5 juni.

 41. De europeiska medlemmarnas tro

  Genom att hålla fast vid ledstången skördar de trofasta heliga i Europa de frukter som utlovats av Herren och blir mer andligt och timligt oberoende.

 42. Ta del av frågestunden med äldste och syster Bednar

  Ungdomar över hela världen var nyligen inbjudna att delta i en streamad direktsändning, med interaktiva frågor och svar, med äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum och hans hustru Susan. Nu kan du ta del av mötet i efterhand.

 43. När vi håller förbunden kan vi känna oss trygga

  ”Det kommer att ske en stor sållning, och många ska falla, för … det kommer ett prov och vem kan då bestå?

 44. Tre nya biskopsråd när gränserna drogs om i Stockholm

  Söndagen den 1 februari 2015 hölls ett gemensamt sakramentsmöte för de fyra stockholmsenheterna i Stockholms stav, Täby, Jakobsberg, Gubbängen och Stockholm. Att det skulle bli förändringar meddelades redan i inbjudan till mötet.

 45. Föräldrars rättfärdiga exempel

  Behovet av rättfärdiga föräldrars exempel är lika stort i dag som det någonsin har varit. 

 46. Ny mark bryts i Handen

  Den 7 februari 2015 togs första spadtaget för det nya möteshus som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ska bygga centralt i Handen, Stockholm för både Handens och Vendelsös församlingar att träffas i.

 47. Brev angående områdesplanen för 2015 från områdespresidentskapet

  Medan vi fortsätter sträva mot målet att fördubbla antalet aktiva medlemmar i kyrkan i Europa, vill vi delge er områdets plan för 2015.

 48. Tacksamhet gör oss andligt starka

  Tacksamhet gör det möjligt för oss att se Guds vägledande hand i våra liv och den stärker vår önskan att hålla hans bud. Då anpassar vi vår vilja till vår Faders vilja.

 49. Förändringar i stavspresidentskapet i Stockholms södra stav

  Vid Stockholm södra stavs stavskonferens i november skedde förändringar på rådgivarsidan i stavspresidentskapet.

 50. President Henry B. Eyring på toppmöte om äktenskap i Vatikanen

  I sitt tal till kyrkoledarna som samlats till ett toppmöte i Vatikanen om äktenskapet, sade president Henry B Eyring: ”En man och en kvinna förenade i äktenskap, har en enastående kraft att skapa lycka för sig själva, sin familj och för människorna omkring sig.

 51. Påskynda frälsningsarbetet med hjälp av teknik

  Många medlemmar använder sociala nätverk för att inbjuda sina vänner och familjemedlemmar som inte tillhör kyrkan till avskedsmötet före en mission eller mötet efter hemkomsten, till dop, församlingsfester, när ett barn välsignas och andra evenemang i kyrkan.

 52. ”Vi ska agera, inte bara reagera”

  Förväntningarna var stora när unga vuxna från när och fjärran tog sig till ett fullsatt Gubbängens kapell i Stockholm för att bland annat lyssna till en av kyrkans apostlar, äldste David A. Bednar.

 53. Missonärsmöte med äldste David A. Bednar

  När en av kyrkans apostlar, äldste David A. Bednar, besökte Sverige i september 2014 träffade han en stor grupp av de missionärer som tjänar i Sverige.

 54. Länk till mötet för kvinnor i Europa

  Genom att klicka på en länk i artikeln finns det möjlighet att åter se på och lyssna till den särskilda utsändning för alla flickor och kvinnor, 8 år och äldre, som skedde live från Offenbach i Tyskland den 9 september 2014.

 55. Stötta nya medlemmar

  I sin barmhärtighet har Herren bestämt att hans barn behöver arbeta tillsammans och hjälpa varandra för att framgångsrikt kunna leva efter evangeliets lag.

 56. President Dieter F. Uchtdorf besöker Europa

  President Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga besökte Europa, tillsammans med sin hustru Harriet.

 57. Ny grenspresident i Linköping

  På grenskonferensen i Linköping söndagen den 18 maj inröstades och avskildes René Ulsøe Nielsen till ny grenspresident i Linköpings gren.

 58. Organisationerna i kyrkan

  Jesus Kristus är kyrkans överhuvud. Under hans ledning leder och undervisar generalauktoriteter och lokala ledare kyrkans medlemmar runt om i världen.