My?hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko
Die Bedeutung der Familie

Varför tempel?

Ett liv i tro

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, även kallad mormonerna, fäster stor vikt vid att dess medlemmar i högsta möjliga grad i sitt liv införlivar de principer och bud de har lärt sig. Avsikten med detta är å ena sidan att förbereda medlemmarna för livets olika skeden, och å andra sidan att ge dem en vision av och en kontinuerlig inriktning mot uppståndelsen och evigheten.

Inre frid och glädje, närhet inom äktenskapet och familjen och den framtida eviga närheten till Gud är de mål som Jesu Kristi Kyrka erbjuder alla människor genom att predika Jesu Kristi evangelium.