My?hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko
Se film om kyrkans organisation

Grundläggande tro

Jag är vägen

Frälsaren undervisade om något viktigt när han sade ”Jag är …”

Ibland kommer de mest minnesvärda upplevelserna med skrifterna när man plötsligt ser ett mönster i det man läser. Har du till exempel lagt märke till hur ofta Jesus sade orden ”Jag är” i Johannes evangelium? När Jesus sade det gjorde han ofta en jämförelse för att lära folket vem han var och vad han gör för dem. Titta noga på några av dessa jämförelser så lär du dig en hel del om Frälsaren.

Livets bröd
”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta … Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet.” (Joh 6:35, 51)

I den judiska påskhögtiden, som firas till åminnelse av israeliternas befrielse från Egypten, ingår det att man äter osyrat bröd. När denna högtid närmade
sig utförde Jesus underverket då han gav mat åt 5 000 personer. Många som såg detta underverk följde honom eftersom han hade gett dem mat, så han uppmanade dem att söka efter den mat ”som varar och ger evigt liv”. (Joh 6:27) Sedan undervisade han dem om manna och påminde dem om att det kom från himlen för att ge mat åt israeliterna i ödemarken. Han förkunnade: ”Jag är livets
bröd”, och berättade om den andliga näring vår himmelske Fader sände genom honom, liksom om löftet om evigt liv som han gav.

Under en annan påskhögtid använde Jesus brödet som en symbol för sin kropp som en del av sakramentet. När vi tar del av brödet varje vecka under sakramentet påminns vi om Jesus Kristus – hans offer, hans uppståndelse
och löftet om konstant andlig näring genom hans andes sällskap.

Världens ljus
”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Joh 8:12)

Jesus kallade sig världens ljus under lövhyddohögtiden. Varje kväll under högtiden var tempelljusen tända för att symbolisera Guds ljus som sänds ut till världen. Johannes förkunnade att Jesus var ”det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor”. (Joh 1:9) Och genom profeten Joseph Smith uppenbarade Herren att Kristi ljus ”är genom honom som upplyser edra ögon, och är samma
ljus, som upplivar edert förstånd” och som ”giver liv åt allting [och] som är lagen, efter vilken allting regeras”. (L&F 88:11, 13)

Vårt sinne och vår ande blir upplysta genom Jesus Kristus. Hans ljus vägleder oss på vår stig och hjälper oss skilja mellan gott och ont och visar oss vägen till evigt liv.

Vinstocken
”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.” (Joh 15:5) Jesus jämförde sig själv med en vinstock. Vinstocken håller inte bara plantan rotad i marken
utan ger också näring till alla vinrankor som förgrenar sig ut från den och bär frukt. Jesus Kristus är vårt ankare av hopp och vår källa till andlig näring och
tillväxt.

Genom honom får vi styrkan vi behöver för att leva rättfärdigt och göra
goda gärningar. Han är också grunden till kyrkan och källan till dess myndighet att predika evangeliet och förgrena sig ut till hela världen.

Den gode herden
”Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig.” (Joh 10:14)

En herdes huvuduppgift är att leda fåren till mat och vatten och föra dem
tryggt tillbaka till fållan. En herde skyddar också fåren från faror såsom vilda
djur och tjuvar. Eftersom han känner sin hjord märker han om ett får fattas, och han ger sig iväg för att hitta det. Hans får är undergivna honom och litar fullständigt på honom.

Jesus, den gode herden, ropar på oss när vi går vilse, och om vi lär oss att lyssna på hans röst så leder han oss till frälsningens och det eviga livets trygga betesmarker och skyddar oss från dödens och syndens faror.

”Jag Är”
”Jesus svarade: ’Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till.” (Joh 8:58)

På ett sätt sade Jesus allt när han sade ”Jag är”. Därmed förkunnade han att han är världens skapare och Jehova, Gamla testamentets Gud, vars namn ordagrant betyder  ”Jag är”. (Se 2 Mos 3:14.)

Jesus är Guds Son, Messias och Frälsaren, som frälser oss från synd och död. Tack vare att han är den han är och det han gjorde för oss kan vi få evigt liv och bli dem som det är menat att vi ska bli.

Av David A Edwards, Kyrkans tidningar