Arkiv: Juni

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga på plats i Almedalen

Vecka 27 finns kyrkan på plats i Almedalen. Vi anordnar bl.a. ett panelsamtal på ämnet "Hur kan starka familjerelationer bidra till ett starkare samhälle".

Vittnesbörd från hemkommen missionär

Moa Stigsson (t.v.) nyss hemkommen efter att ha tjänat som missionärer på Temple Square i Salt Lake City delar med sig av sitt vittnesbörd. Stephanie Eldenberg (t.h.) tjänade under samma tid i samma mission. Båda tillhör Malmö församling.

Efter prövningar kommer glädje

Mitt favoritskriftställe är 2 Nephi 2:25: ”Adam föll för att människorna skulle kunna bli till, och människorna är till för att de skall kunna ha glädje."

Spansk bras- och kulturafton i Kristianstad

I maj 2015 hölls en spansk bras- och kulturafton i Kristianstads gren. Många hade hörsammat inbjudan och möteshuset fylldes.

Templet i Stockholm 30 år

För 30 år sedan, den 2 juli 1985, invigdes kyrkans tempel i Stockholm. Till minne av denna händelse arrangeras speciella aktiviteter under några dagar i slutet av juni och början av juli i år.

Områdesledare i Europa

Områdespresidentskap och områdessjuttio i Europa.

Släktforskningsmöte i Umeå gren

Cirka 20 medlemmar i olika åldrar träffades och hjälpte varandra komma igång med olika släktforskningsprojekt.

Bli andligt och timligt självförsörjande

Mål för Europa-området – förstå hur du kan påbörja din resa mot att bli andligt och timligt självförsörjande.

Serien "Som för oss till honom"

Inspirerande filmer som berör hjärtan och inspirerar alla att komma närmare Kristus när vi: tar med en vän, blir oberoende och finner en förfader.

Juni - en månad för inbjudan

Ta med en vän.

Begravningsgudstjänst för äldste L. Tom Perry

Äldste L. Tom Perry i de tolv apostlarnas kvorum avled i sitt hem lördagen den 30 maj. Han blev 92 år gammal. Klicka här för att ta del av begravningsgudstjänsten från fredagen den 5 juni.

Församlingsråd varje vecka

Förstå hur församlingsråd varje vecka kan hjälpa våra nya vänner.

De europeiska medlemmarnas tro

Genom att hålla fast vid ledstången skördar de trofasta heliga i Europa de frukter som utlovats av Herren och blir mer andligt och timligt oberoende.