Arkiv: Juni

President Dieter F. Uchtdorf besöker Europa

President Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga besökte Europa, tillsammans med sin hustru Harriet.

Nytt missionspresidentpar till Sverige

Vid månadsskiftet juni/juli har president Gregory J. Newell och syster Candilyn Newells treåriga mission kommit till sitt slut. I och med att de åker hem, anländer vårt nya missionspresidentspar: President James E. Beckstrand och hans hustru Tamara C. Beckstrand.

Templet i Köpenhamn har fyllt 10 år


Den 23 maj 2004 invigdes templet i Köpenhamn.  Efter att ha firat 10-årsjubileet i Köpenhamn, berättade president och syster Williams om en fantastisk vecka. ”Det har varit en underbar anda här hela veckan”, säger de båda.

Bönens kraft

Adam Bussmann i Umeå gren:"Jag har ett starkt vittnesbörd om bönens kraft och vet att vi med Guds hjälp kan få det stöd vi behöver i de situationer vi ställs inför."

Ny grenspresident i Linköping

På grenskonferensen i Linköping söndagen den 18 maj inröstades och avskildes René Ulsøe Nielsen till ny grenspresident i Linköpings gren.