Vacker musik och uppbyggande tal

  Kör stavskonferens Göteborg
  Damkör från Västra Frölundas församling. (Foto: Niclas Lärka)

  En vacker vårsöndag, den 23 april 2017, hade Göteborgs stav sin konferens som sändes via webb till de olika församlingarna i staven. Stavens tema är ”Vandra med Kristus” och flera talare återkom till detta tema. Det blev en fin konferens med bra inspirerande tal och vacker sång och musik.

  Vi fick först lyssna till ett kort tal av Arman Frankly. Han talade om vikten av att ställa frågor. Han frågade i bön om varje princip han undervisades om, i strävan i att få ett vittnesbörd.

  Ett tal av Lena Svensson handlade mycket om ljus som vi skall sträva efter att ha i våra liv och meningen med livet är att samla ljus.

  Olof Percivall talade om att känna till Kristus eller att verkligen känna hans närvaro i vårt liv och att vi skulle komma till Fadern genom Kristus och inte förbi honom. Han talade också om ljus som det står i Matteus att ”Kristus är världens ljus.”

  Nästa talare var Evelina Fogelberg som med tanke på Påskfirandet nyligen försökte att förstå vad som hände under Jesu lidande och död genom att försöka vara en skugga bakom honom. Alla är inbjudna att komma till Kristus och alla är lika inför honom. När vi blir berörda av Kristus förblir vi aldrig densamma. Vi är ofullkomliga människor som försöker att leva fullkomliga liv. När vi vandrar med Kristus är vi aldrig ensamma.

  Så talade Erik Salo som är biskop i Jönköpings församling om att vandra med Kristus som betyder att vara i samklang med Guds lärdomar och att leva så som Gud vill att vi skall leva. Ibland känner vi oss utlämnade åt oss själva men vänd dig då till Gud – gör det han gör och känn så som han gör. Han vill gå framför oss och vara runt oss och hans ande skall vara i våra hjärtan. Fortsätt att göra det rätta.

  David Strandberg, nyligen hemkommen från sin mission, delade sitt vittnesbörd om försoningen och andens vägledning.

  Kent Percivall, 1:a rådgivare i stavspresisdentskapet, bad oss att stå upp för det vi tror på och berättade att han har ett barnbarn som är ett gott exempel för honom eftersom hon är så hängiven. Han ställde frågan; Hur hängiven är jag? Ber jag, läser jag skrifterna, går jag till kyrkan? Att vandra med Kristus är det säkraste sättet att vara hängiven.

  Avslutande talare var vår stavspresident Lars Landrö som betonade tre saker: Tro, att sluta förbund och att helga våra liv. Hans önskan var att vi skulle känna glädje i Kristus och att alla i staven skall få en djupare förståelse för Jesu Kristi försoning. Vi skall stå på heliga platser där templet är en helig plats där vi kan sluta förbund som har evig betydelse för oss. Vi kan helga våra liv och bli rättfärdiga. Vi är aldrig ensamma, vi kan vandra i vita kläder i templet tillsammans.

  Vi är glada att stavspresident Landrö så ofta talar om templet och inspirerar oss att komma dit.

  Olof Percivall
  Olof Percivall, Alingsås församling. (Foto: Niclas Lärka)
  Biskop Salo
  Erik Salo, biskop i Jönköpings församling. (Foto: Niclas Lärka)
  Kenth Percivall
  Kenth Percivall, 1:a rådgivare i stavspresidentskapet. (Foto: Niclas Lärka)