Uppdaterad version av Svenska Folkbibeln

    För cirka 20 år sedan medlemmarna i kyrkan i Sverige uppmanade att använda Svenska Folkbibeln (1998) som vår officiella bibelöversättning. Vi var många som köpte denna bibel för att använda i våra skriftstudier, tal och lektioner. När vi sedan började lägga in bibeln som app i våra telefoner och surfplattor var det denna version vi la in.

    Nu finns en senare version av Svenska Folkbibeln (2015) som är kyrkans föredragna bibelutgåva på svenska. När nytt material för kyrkan kommer ut på svenska används denna version vid bibelcitat. Vi kan med fördel använda versionen från 2015 i våra tal och lektioner. De som arbetat med 2015 års Folkbibel förklarar att fördelarna är ett modernare språk, större grundtextnärhet och fylligare fotnoter. Den finns att köpa som fysisk bok via kyrkans lokala distributionscenter och via nätet på store.lds.org.

    Medlemmar förväntas inte köpa ny bibel på grund av den uppdaterade upplagan. Hela den uppdaterade bibeltexten kan laddas ner gratis till våra elektroniska hjälpmedel.

    I nuläget finns Svenska Folkbibeln inte att tillgå i kyrkans app ”Bibliotek” på svenska, vilket skulle ha varit bra för att lätt kunna använda hänvisningar och fotnoter. Svenska Folkbibeln måste användas via separat app eller som fysisk bok