Tro

   ”Oberoende, att lita till sig själv, är förmågan, åtagandet och arbetet med att sörja för sitt eget och familjens andliga och timliga behov.”  När medlemmar klarar sig själva har de också bättre förmåga att tjäna andra.
  Att leva efter principerna i Jesu Kristi evangelium ger välsignelserna av andligt och timligt obroende.
  '1991-1992 var bland de tuffaste åren i mitt liv. Samtidigt utgör de åren en period då jag oerhört tydligt fick se Guds hand i mitt liv.'
  I Örebro pågår arbetet med att sätta upp musikalen ”En sång för min själ”. Det är den 14:e musikaluppsättningen i Örebros församling.
  Mitt favoritskriftställe är 2 Nephi 2:25: ”Adam föll för att människorna skulle kunna bli till, och människorna är till för att de skall kunna ha glädje.'
  Genom att hålla fast vid ledstången skördar de trofasta heliga i Europa de frukter som utlovats av Herren och blir mer andligt och timligt oberoende.
  Åsa Dalevall, Borlänge församling, berättar med egna ord hur det gick till när hon för 20 år sedan blev medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.
  'En eftermiddag i februari 2014 när jag bläddrade igenom Liahona, hittade jag en artikel om kyrkans tionde internationella konsttävling. Något rörde vid mitt hjärta när jag läste temat: 'Låt mig få höra om Jesus'.'
  Hur kunde något lätta min sorg över att min ofödda son var döende?
  Tacksamhet gör det möjligt för oss att se Guds vägledande hand i våra liv och den stärker vår önskan att hålla hans bud. Då anpassar vi vår vilja till vår Faders vilja.
  'Jag har varit med om andliga saker som får mig att tro på Jesus Kristus. Jag ska berätta ett exempel. En kväll funderade jag på om Jesus verkligen finns och varför jag tror på honom. Då bad jag och då fick jag en stark känsla att Jesus finns.'
  När Äldste Donald L. Hallstrom från presidentskapet för de Sjuttios kvorum besökte stavskonferensen för Göteborgs stav poängterade han hur viktig vår egen trofasthet till evangeliet är för kommande generationer.