Tempel

    Den första november 2013 fick templet i Köpenhamn ett nytt presidentskap som ska betjäna medlemmar i Danmarks stavar och Malmö stav i tre år.