Tempel

  Seppo och Kirsti Syvänen från Utby församling i Göteborgs stav tjänar från och med november 2015 som  tempelpresidentpar i templet i Helsingfors.
  För 30 år sedan, den 2 juli 1985, invigdes kyrkans tempel i Stockholm. Till minne av denna händelse arrangeras speciella aktiviteter under några dagar i slutet av juni och början av juli i år.
  Alla kyrkans tempel runt om i världen har nyligen infört eller kommer att införa speciella tider för familjer att kunna besöka templet tillsammans. Det inkluderar även templen i Stockholm och Köpenhamn.
  Hur kunde något lätta min sorg över att min ofödda son var döende?
  Behovet av rättfärdiga föräldrars exempel är lika stort i dag som det någonsin har varit. 
  Personal på släktforskningscentren i Malmö stav samlades för att få mer utbildning och alla hoppas nu att många ungdomar ska anta utmaningen från äldste Neil L Andersen: ”Min utmaning till er är att förbereda lika många namn för templet som dopen ni utför i templet.”
  Ungefär varannan månad inbjuds de Unga vuxna i Köpenhamns stav att besöka templet tillsammans. De gånger besöken förläggs till lördagar inbjuds också de unga vuxna i Malmö stav att göra dem sällskap.
  -”Jag känner mig otroligt välsignad att få ha ansvar för, vad jag känner är, Sveriges, Norges och de baltiska ländernas viktigaste trädgård', berättar Christer Lindahl, trädgårdsmästare vid templet i Stockholm.
  Louise och Ingemar Nyman är kallade som familjehistoriska rådgivare för Sverige, Danmark och Island. Uppgiften innebär att inspirera och utbilda kyrkans medlemmar och ledare i släktforskning och familjehistoria.
  Under året har Daniel S. 13 år i september, kommit många gånger till släktforskningscentret i Kristianstad.
  Vår dotter Ruth påbörjade nyligen sin mission i São Paulomissionen Syd. Innan hon reste till Brasilien åkte vi som familj till templet i Madrid. Vi hade en upplevelse som förenade hela vår familj.
  Den 23 maj 2004 invigdes templet i Köpenhamn.  Efter att ha firat 10-årsjubileet i Köpenhamn, berättade president och syster Williams om en fantastisk vecka. ”Det har varit en underbar anda här hela veckan”, säger de båda.