Tabernakelkören

    Ta del av utsändning av kyrkans pionjärdagskonsert via internet.
    Tabernakelkören och orkestern vid Temple Square kommer att göra en internationell turné och besöka åtta europeiska städer under sommaren 2016.
    Alla medlemmar och vänner till kyrkan är inbjudna att via internet vara med i påskens framförande av Händels Messias av Tabernakelkören och orkestern vid Temple Square.
    Kören framträder i Berlin, Nürnberg, Wien, Zürich, Frankfurt, Bryssel och Rotterdam.