Hoppa över navigering

Stavskonferens

Stavskonferens för Stockholms södra stav.
Stavskonferens för Göteborgs stav.
Stavskonferens för Stockholms stav.
Stavskonferens för Malmö stav.
En vacker vårsöndag, den 23 april 2017, hade Göteborgs stav sin konferens som sändes via webb till de olika församlingarna.
I samband med Malmö stavs stavskonferens hösten 2016 så passade man på att fira stavens 20-årsjubileum.
'Vi kan inte låta något stå mellan oss och templet' var budskapet från från Göteborgs stavs nya stavspresident Lars Landrö.
Helgen den 3-4 mars 2016 hölls en uppbyggande stavskonferens i Malmö stav.
Stockholms stav hade en underbar stavskonferenshelg den 21-22 november 2015. De heliga skrifterna användes flitigt under tal och vittnesbörd vilket bidrog till den härliga andan.
Söndagens möte på stavskonferensen i Malmö stav den 20 september hade som tema att hålla sabbatsdagen helig.
Andra helgen i maj samlades Stockholms stav till stavskonferens och gästande områdessjuttio var äldste Hans T. Boom som för bara tre år sedan var i Stockholm i samma ärende.
Göteborgs stavs stavskonferens den 26 april hölls i kyrkans möteshus i Alingsås och sändes ut via internet till övriga områden av staven.
Hemvända missionärers entusiasm, glädje och tacksamhet över allt de fått uppleva fick deras ansikten att stråla när de delade med sig av sina erfarenheter på vårens stavskonferens i Malmö.
Efter att ha blivit inröstad som stavspresident ett år tidigare var detta första stavskonferensen som president Jakob Hagman presiderade över i sin helhet. Konferensens tema var detsamma som stavens tema för 2014, ”Påskynda frälsningsarbetet”.
När Äldste Donald L. Hallstrom från presidentskapet för de Sjuttios kvorum besökte stavskonferensen för Göteborgs stav poängterade han hur viktig vår egen trofasthet till evangeliet är för kommande generationer.
Söndagen 27 april hölls en stavskonferens för alla medlemmar i Göteborgs stav. Den här gången var det utsändning via webcast från Borås församling. Mötesnärvaron var drygt 1100 personer.