Missionsarbete

  Ta del av augusti månads budskap från Europaområdets ledare.
  Ulrica och Katarina berättar om sina föräldrar Göta och Gunnar Jansson.
  Ungdomsaktivitet med sikte på framtiden i Stockholms södra stav
  Lite kort om Michael Youngberg, president för Sverigemissionen och hans hustru Lana
  Broder och syster Bailey har nyligen avslutat sin mission i templet i Stockholm
  Exempel på vad en missionär i Sverige fick uppleva under en vecka
  Ta del av oktober månads budskap från Europaområdets ledare
  Nicki de Souza Dato, Jakobsbergs församling, berättar några minnen från sin tid som missionär.
  En inspirerande helg i Stockholm för ungdomar i åldrarna 16–30 år
  En titt på hur snabbt kyrkan växer runt om i världen.
  En vanlig dag för en missionär för kyrkan
  Jesus lärde: ”Och om det vore så att ni arbetade alla era dagar med att ropa omvändelse till detta folk, och endast förde en enda själ till mig, hur stor skall då inte er glädje vara tillsammans med honom i min Faders rike'.