Lokala artiklar

  En av kyrkans resurser är det utbildnings- och undervisningsmaterial om att bli oberoende som finns till allas förfogande.
  Konsertminnen från Unitones framförande i våras.
  Uppskattad lära-känna-aktivitet för 10-11 åringar i Göteborgs stav.
  ”Snart fyller jag 12 år och jag har inte en enda förfaders namn att ta med till templet!”
  En vacker vårsöndag, den 23 april 2017, hade Göteborgs stav sin konferens som sändes via webb till de olika församlingarna.
  Tankar och erfarenheter från påskkonferensen för ensamstående vuxna i Alingsåstrakten.
  Några ungdomar i kyrkan i Sverige fick frågan vad de tycker är det bästa med kyrkan.
  Medlemmar och vänner firade med bildspel och skönsång att Västerås gren nu funnits i 150 år.
  'Jag minns att jag i ena sekunden slickade kurvornas kanter för att i nästa sekund titta upp och upptäcka att jag var på väg rakt ut i diket'
  Den 1 november påbörjade paret Olsson sitt uppdrag i Danmark och de känner båda en glädje och tacksamhet för möjligheten att tjäna på detta sätt.
  En hel busslast och fler därtill från Borås församling besökte templet i Stockholm och gjorde förrättningar för egna förfäder. Läs om deras förberedelser och upplevelser.
  Hösthajk i det vackra Södermanland för Hjälpföreningens systrar i Stockholms södra stav.