Lokala artiklar

  De nya riktlinjerna ger medlemmarna ytterligare insikt om vilka evangelieämnen de ska fokusera på när de förbereder och skickar in musik före sista datum för inskickning, vilket är den 1 juli 2019.
  Som uppvuxen i kyrkan tog jag nog för givet att jag skulle gifta mig tidigt, skaffa barn och leva familjeliv.
  En kvinna som hade ett ovanligt skarpt sinne för vad det betyder att finnas till hands för sina medmänniskor.
  Reflektioner från en stavskonferens
  Musikalföreställning i Örebro och Stockholm
  Gunnel Hedberg som bl.a. skrivet ”Vägen hem” intervjuas av dottern Erica Stenkrona.
  Beredskap har idag blivit ett stort intresse för många svenskar utan koppling till vår kyrkas långa tradition av förberedelse.
  En berättelse om omvändelse tack vare Mormons bok
  Madeleine Blomberg kände sig manad att intervjua Else-Britt Lindberg. Båda tillhör Karlskrona gren.
  Hur gör jag för att prenumerera på kyrkans månatliga tidning Liahona?
  Vi har frågat några kvinnor efter exempel på hur de använder Evangeliebiblioteket i sin vardag
  Världsomfattande konferens den 6-7 april 2019. Information om sändningstider via internet, visningsplatser i Sverige m.m.