Ledarskap

  Sedan den 24 november 2019 är Joseph Bautista (mitten) ny stavspresident. Hans rådgivare är Ola Kärn och David Newell.
  Ta del av utsändningar med paret Bednar fredag kväll den 25 oktober och lördag kväll den 26 oktober.
  Utsändning av möte när äldste Dale G. Renlund besöker Sverige
  Världsomfattande event för att fira uppenbarelsen om prästadömet som kom för 40 år sedan
  Världsomfattande möte för unga vuxna med äldste Patrick Kearon
  Bilder på aktuella områdesledare i Europa
  Med anledning av president Thomas S. Monsons bortgång förklaras kyrkans successionsordning.
  Gudstjänsten direktsänds via internet fredagen den 12 januari kl. 20:00 svensk tid
  Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas president avled den 2 januari 2018 vid 90 års ålder
  Paret Uchtdorf samtalar om jordelivet med unga vuxna världen över
  Läs mer om de bröder som fr.o.m 1 augusti 2017 börjar verka som presidentskap för Europaområdet.
  'När vi hörsammar Herrens tjänares ord blir vi alltid välsignade med glädje och trygghet.' Läs oktober månads budskap från områdets ledare.