Hoppa över navigering

Ledarskap

Världsomfattande konferens den 6-7 april 2019. Information om sändningstider via internet, visningsplatser i Sverige m.m.
Utsändning av möte när äldste Dale G. Renlund besöker Sverige
Världsomfattande event för att fira uppenbarelsen om prästadömet som kom för 40 år sedan
Världsomfattande möte för unga vuxna med äldste Patrick Kearon
Bilder på aktuella områdesledare i Europa
Med anledning av president Thomas S. Monsons bortgång förklaras kyrkans successionsordning.
Gudstjänsten direktsänds via internet fredagen den 12 januari kl. 20:00 svensk tid
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas president avled den 2 januari 2018 vid 90 års ålder
Paret Uchtdorf samtalar om jordelivet med unga vuxna världen över
Läs mer om de bröder som fr.o.m 1 augusti 2017 börjar verka som presidentskap för Europaområdet.
'När vi hörsammar Herrens tjänares ord blir vi alltid välsignade med glädje och trygghet.' Läs oktober månads budskap från områdets ledare.
”Gud gav oss denna speciella dag, inte för nöjen eller dagligt arbete utan för vila från plikten, för fysisk och andlig lindring”
”Du [skall] gå till bönehuset och offra dina sakrament på min heliga dag” (L&F 59:9). Läs hela budskapet från äldste Francisco Ruiz de Mendoza, Spanien
Äldste Per G. Malm, medlem av de sjuttios kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga avled på morgonen den 26 juli i sitt hem i Göteborg.
'Vår kärlek till Gud visas också när vi älskar alla hans barn, de som är ibland oss, de som ska komma och de som redan lämnat oss.'
Äldste Paul V. Johnson talade om skillnaden mellan ljus och mörker på Stockholms stavs stavskonferens. Läs mer om detta och stavskonferensen här.
'Vi kan inte låta något stå mellan oss och templet' var budskapet från från Göteborgs stavs nya stavspresident Lars Landrö.
Nyligen kallade biskop Ekelund med sina båda rådgivare.
De små korten med tre inbjudningar att handla är avsedda att föra oss och våra vänner närmare vår himmelske Fader och vår Frälsare.
En vårlik februaridag samlades Malmö församlings medlemmar till församlingskonferens. Det var en speciell konferens eftersom församlingen fick nytt biskopsråd.
Söndagen den 18 oktober 2015 inröstades Lars Landrö som ny stavspresident för Göteborgs stav. Kent Perciwall inröstades som 1:e rådgivare och Daniel Malm som 2:e rådgivare.
President och syster Ingemar och Louise Nyman utanför templet i Stockholm. De påbörjade tjänandet i sitt nya kall den första november.
Den 30:e augusti 2015 förändrades ledarskapet för Jönköpings församling när Erik Salo kallades som ny biskop med Jonatan Nilsson och Dick Thörn som rådgivare.
Möteshuset för Handen och Vendelsö församlingar är på god väg att färdigställas. Nyligen var ett 20-tal hantverkare, arkitekter, projektansvarig och några medlemmar på plats för en taklagsfest.
Jag vet att vi som medlemmar i kyrkan alla har en önskan att dela evangeliet med andra. Internets elektroniska motorvägar är till stor hjälp i genomförandet av det här uppdraget.
Söndagen den 16 augusti 2015 fick Södertälje församling i Stockholms södra stav ett nytt biskopsråd.
Seppo och Kirsti Syvänen från Utby församling i Göteborgs stav tjänar från och med november 2015 som  tempelpresidentpar i templet i Helsingfors.
Många medlemmar i Gubbängens församling blev förvånade när de möttes av mötesvärdens viskning ”Äldste Oaks är här” när de kom till kyrkan den 12 juli.
Den förenklade områdesplanen initierades i januari. Halva året har nu gått.
Genom att hålla fast vid ledstången skördar de trofasta heliga i Europa de frukter som utlovats av Herren och blir mer andligt och timligt oberoende.
Ungdomar över hela världen var nyligen inbjudna att delta i en streamad direktsändning, med interaktiva frågor och svar, med äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum och hans hustru Susan. Nu kan du ta del av mötet i efterhand.
”Det kommer att ske en stor sållning, och många ska falla, för … det kommer ett prov och vem kan då bestå?
Behovet av rättfärdiga föräldrars exempel är lika stort i dag som det någonsin har varit. 
Söndagen den 1 februari 2015 hölls ett gemensamt sakramentsmöte för de fyra stockholmsenheterna i Stockholms stav, Täby, Jakobsberg, Gubbängen och Stockholm. Att det skulle bli förändringar meddelades redan i inbjudan till mötet.
Den 7 februari 2015 togs första spadtaget för det nya möteshus som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ska bygga centralt i Handen, Stockholm för både Handens och Vendelsös församlingar att träffas i.
Medan vi fortsätter sträva mot målet att fördubbla antalet aktiva medlemmar i kyrkan i Europa, vill vi delge er områdets plan för 2015.
Tacksamhet gör det möjligt för oss att se Guds vägledande hand i våra liv och den stärker vår önskan att hålla hans bud. Då anpassar vi vår vilja till vår Faders vilja.
Vid Stockholm södra stavs stavskonferens i november skedde förändringar på rådgivarsidan i stavspresidentskapet.
I sitt tal till kyrkoledarna som samlats till ett toppmöte i Vatikanen om äktenskapet, sade president Henry B Eyring: ”En man och en kvinna förenade i äktenskap, har en enastående kraft att skapa lycka för sig själva, sin familj och för människorna omkring sig.
Många medlemmar använder sociala nätverk för att inbjuda sina vänner och familjemedlemmar som inte tillhör kyrkan till avskedsmötet före en mission eller mötet efter hemkomsten, till dop, församlingsfester, när ett barn välsignas och andra evenemang i kyrkan.
Förväntningarna var stora när unga vuxna från när och fjärran tog sig till ett fullsatt Gubbängens kapell i Stockholm för att bland annat lyssna till en av kyrkans apostlar, äldste David A. Bednar.
När en av kyrkans apostlar, äldste David A. Bednar, besökte Sverige i september 2014 träffade han en stor grupp av de missionärer som tjänar i Sverige.
Genom att klicka på en länk i artikeln finns det möjlighet att åter se på och lyssna till den särskilda utsändning för alla flickor och kvinnor, 8 år och äldre, som skedde live från Offenbach i Tyskland den 9 september 2014.
I sin barmhärtighet har Herren bestämt att hans barn behöver arbeta tillsammans och hjälpa varandra för att framgångsrikt kunna leva efter evangeliets lag.
President Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga besökte Europa, tillsammans med sin hustru Harriet.
På grenskonferensen i Linköping söndagen den 18 maj inröstades och avskildes René Ulsøe Nielsen till ny grenspresident i Linköpings gren.
Jesus Kristus är kyrkans överhuvud. Under hans ledning leder och undervisar generalauktoriteter och lokala ledare kyrkans medlemmar runt om i världen.