Hoppa över navigering

Jesus Kristus

Ta del av februari månads budskap från Europaområdets ledare
Den nya versionen är kyrkans föredragna utgåva av bibeln
Distriktskonferens för Umeå distrikt.
Inspirerande tal, upplyftande musik och en hel del nyheter på höstens världsomfattande konferens för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Julbudskap från kyrkans ledare
Ta del av juni månads budskap från Europaområdets president Paul V. Johnson
Fem lärdomar från profeten Nephi
Ta reda på vad vi känner till om Gud, Jesus Kristus och den Helige Anden
Hur den första synen förändrade världen
Ta del av april månads budskap från äldste Hans T. Boom, områdessjuttio
Vad innebär det att ha tro på Jesus Kristus?
Lär dig mer om Guds son, världens skapare.
Konsertminnen från Unitones framförande i våras.
Månadens budskap från äldste Patrick Kearon, president för området Europa, handlar om att ta till oss den plan som gör att vi kommer närmare Jesus Kristus och utvecklar större tro och kärlek.
Tron är en stor positiv kraft som kan lyfta oss ovanför orosmolnen och hjälpa oss bli hela i Kristus.
Tron är en stor positiv kraft som kan lyfta oss ovanför orosmolnen och hjälpa oss bli hela i Kristus.
På senaste stavskonferensen för Göteborgs stav presenterades stavens nya tema 'Vandra med Kristus'. Konferensen besöktes av Alan T. Phillips från Storbritannien.
Det finns inget bättre tillfälle än nu, just den här julen, att åter hänge oss åt de principer som Jesus Kristus lärde. Frälsaren levde för att tjäna andra, och julen är ett perfekt tillfälle för oss att tjäna andra.
Hela mötet, som leddes av Magnus Molbaek, förste rådgivare i biskopsrådet, handlade om favoritpsalmer.
Grenspresidenten Michael Madden vittnar: ”Gud svarar på böner, kanske inte på det sätt som vi tror att de ska besvaras, utan på de sätt som uppfyller hans planer.'
Äldste Paul V. Johnson talade om skillnaden mellan ljus och mörker på Stockholms stavs stavskonferens. Läs mer om detta och stavskonferensen här.
'Vi kan inte låta något stå mellan oss och templet' var budskapet från från Göteborgs stavs nya stavspresident Lars Landrö.
De små korten med tre inbjudningar att handla är avsedda att föra oss och våra vänner närmare vår himmelske Fader och vår Frälsare.
Kristuslika lärare kan förändra liv. Nya resurser är nu tillgängliga för att hjälpa ledare och lärare förändra undervisning och lärande i kyrkan. Här kan du läsa mera om materialet 'Undervisa på Frälsarens sätt' och om nyheten med lärarrådsmöten.
Världsomfattande påsksatsning för tredje året i rad.
Våra vänner rördes av Anden och kände igen Kristi lärdomar om vi tog med dem till sakramentsmötet.
Jag vittnar om att Jesus är Kristus, att han är hela mänsklighetens Frälsare. Hans kärlek till oss är ofantlig. Det är min bön att vi var och en strukturerar vår tid och förbereder oss så att vi kan känna julens sanna anda. 
Emelie, 15 år, från Gubbängens församling delar med sig av sina tankar kring ett skriftställe i Läran och Förbunden om prövningar och välsignelser.  
Herrens heliga tempel är det ”Herrens berg” där vi kan stärka vår tro på vår himmelske Fader och hans enfödde Son Jesus Kristus.
'När vi blir medlemmar i kyrkan genom dopet, fylls vi med hoppet om evigt liv och om att vi kan komma närmare Gud genom att bättre förstå honom och hans syfte för oss.'
Moa Stigsson (t.v.) nyss hemkommen efter att ha tjänat som missionärer på Temple Square i Salt Lake City delar med sig av sitt vittnesbörd. Stephanie Eldenberg (t.h.) tjänade under samma tid i samma mission. Båda tillhör Malmö församling.
Göteborgs stavs stavskonferens den 26 april hölls i kyrkans möteshus i Alingsås och sändes ut via internet till övriga områden av staven.
Kyrkans möteshus i Gubbängen var fullsatt av Stockholms stavs medlemmar och vänner som samlats för att påminna sig om påskens verkliga budskap.
'En eftermiddag i februari 2014 när jag bläddrade igenom Liahona, hittade jag en artikel om kyrkans tionde internationella konsttävling. Något rörde vid mitt hjärta när jag läste temat: 'Låt mig få höra om Jesus'.'
Som efterföljare till Herren Jesus Kristus i dessa senare dagar har vi också ålagts att vittna om verkligheten i Frälsarens  försoning och uppståndelse. Den här påsken ger oss alla en personlig möjlighet att upptäcka hans offer, ta till oss hans lärdomar och dela hans glädje.
Tack vare Jesu Kristi uppståndelse kommer vi att leva igen. Tack vare hans offer kan vi höja oss över synden och uppleva sann glädje. Eftersom han lever kan vi få hjälp, hopp och helbrägdagörelse varje dag i våra liv.
Läs inte bara Nya Testamentet som en söndagsskolekurs i år. Se det som en förnyad möjlighet att lära av och bli mera lik Herren Jesus Kristus. Hans liv kommer att inspirera ditt.
På sin åttaåriga födelsedag döptes Isak B från Visby gren i Jordanfloden, samma flod där Jesus Kristus en gång döptes.
På självaste Luciadagen, den 13 december 2014, hölls den årliga julkonserten i kapellet i Malmö. Snön lyste med sin frånvaro, men inne i kyrkan glimmade flera julgranar och en stor stjärna.
'Jag har varit med om andliga saker som får mig att tro på Jesus Kristus. Jag ska berätta ett exempel. En kväll funderade jag på om Jesus verkligen finns och varför jag tror på honom. Då bad jag och då fick jag en stark känsla att Jesus finns.'
Mina käraste julminnen som den yngste av fyra pojkar var tiden jag tillbringade med mamma och pappa hemma tillsammans med mina bröder och deras fruar. Jag var den enda ensamstående medlemmen i familjen då.
Förväntningarna var stora när unga vuxna från när och fjärran tog sig till ett fullsatt Gubbängens kapell i Stockholm för att bland annat lyssna till en av kyrkans apostlar, äldste David A. Bednar.
Sara Sandelin från Kristianstads gren har kallats till Sverige på mission, men allra först bar det den 3 juli av till missionärsskolan i Preston i England. Här kan du läsa om hur hon förberett sig för detta viktiga uppdrag.
Jag kan uttrycka min kärlek till Frälsaren, som är källan till min glädje, genom att dela med mig av evangeliet till andra.  Kärlek måste alltid vara motivationen till missionsarbete.
Tro på Herren Jesus Kristus är den första principen som anges i Trosartiklarna. Det är stenen som lägger grunden som allting i frälsningsplanen bygger på. Alma jämför tron med ett frö. Tron slår rot genom en önskan att få tro, och genom ansträngning och arbete från vår sida växer sedan den tron och blir starkare.
När min hustru och jag intervjuades inför vårt nuvarande kall, frågade hon: ”Vilket är vårt huvudansvar?” Svaret var direkt, och kom som en uppenbarelse. ”Ni är missionärer.” Dessa enkla ord fick mig att tänka djupt på varje kalls sanna innebörd.
Alla medlemmar och vänner till kyrkan är inbjudna att via internet vara med i påskens framförande av Händels Messias av Tabernakelkören och orkestern vid Temple Square.