Budskap från områdets ledare

  Familjens hemafton är ett av många verktyg för att stärka familjen, göra upp planer, be, svara på doktrinära frågor och ha trevligt tillsammans
  Ta del av juni månads budskap från Europaområdets president Paul V. Johnson
  Ta del av april månads budskap från äldste Hans T. Boom, områdessjuttio
  Ta del av mars månads budskap från äldste Francisco J. Ruiz de Mendoza
  Ta del av februari månads budskap från äldste Adonay S. Obando
  Ta del av januari månads budskap från Europaområdets ledare
  Julbudskap från äldste Gary B. Sabin i områdespresidentskapet för Europa
  Ta del av oktober månads budskap från äldste Tom-Atle Herland från Norge
  Ta del av september månads budskap från äldste Alessandro Dini-Ciacci, Italien, en av Europaområdets ledare
  Ta del av augusti månads budskap från äldste Matthieu Bennasar, Frankrike, en av Europaområdets ledare.
  Att finna våra förfäder stärker oss eftersom vi kan se lärdomar som kan tillämpas på våra liv.
  Månadens budskap från äldste Patrick Kearon, president för området Europa, handlar om att ta till oss den plan som gör att vi kommer närmare Jesus Kristus och utvecklar större tro och kärlek.