Hoppa över navigering

Mormons bok: Sanningar som kan välsigna ditt liv

Mormons_Bok
I Mormons bok finns många profeters ord upptecknade, inklusive ord från en profet som hette Nephi. Lär dig hur Nephis skrifter kan välsigna ditt liv i dag.

Mormons bok handlar om Guds handlingssätt gentemot sitt folk i det forna Amerika. De två första böckerna i Mormons bok, 1 Nephi och 2 Nephi, skrevs i stort sett av en forntida profet som hette Nephi. Nephis skrifter i Mormons bok berättar om hans liv och familj. Nephi och hans familj var forntida israeliter som flydde till den amerikanska kontinenten omkring 600 f.Kr.

Nephis liv var inte lätt. Han led när han och hans familj lämnade sitt hem och sina rikedomar, hans äldre bröder försökte döda honom, han reste genom vildmarken i åratal, han mötte tappert en farofylld resa över havet och han startade ett nytt liv på den amerikanska kontinenten (se 1 Nephi och 2 Nephi). Men trots de svårigheter Nephi ställdes inför var hans tro på Gud fast och orubblig. Läs vidare för att upptäcka några av Nephis lärdomar som är lika relevanta idag som för hundratals år sedan.

Nephis första lärdom från Mormons bok: Ha tro på Gud

Idag är det svårt för många människor att tro på Gud på grund av saker de inte kan förstå om Gud eller obesvarade frågor de har. Nephi skrev följande i Mormons bok: ”Jag vet att [Gud] älskar sina barn, men jag vet inte vad allting betyder” (1 Nephi 11:17). Nephis vittnesbörd lär oss att vi kan veta att Gud finns och att han älskar oss, även om vi inte förstår allt om honom eller om den ibland orättfärdiga världen omkring oss.

Nephis andra lärdom från Mormons bok: Tro på Jesus Kristus

Mormons bok vittnar om Jesus Kristus. Liksom andra profeter i Mormons bok förkunnade Nephi vikten av att tro på Jesus Kristus: ”Och vi talar om Kristus, vi gläds i Kristus, vi predikar om Kristus, vi profeterar om Kristus, och vi skriver i enlighet med våra profetior så att våra barn skall kunna veta till vilken källa de kan se för att få förlåtelse för sina synder” (2 Nephi 25:26). Dagens sista dagars heliga är tacksamma för Mormons boks vittnen om Jesus Kristus och menar att noggranna studier i Mormons bok kan hjälpa alla människor att lära känna och komma närmare sin Frälsare.

Nephis tredje lärdom från Mormons bok: Tro på Guds kärlek till alla

Nephis skrifter innehåller det mäktiga budskapet att Gud älskar alla sina barn. Han skrev till exempel: ”Se, har Herren befallt någon att inte ta del av hans godhet? Se, jag säger er: Nej. I stället har alla människor samma förmån, den ene som den andre, och ingen förmenas” (2 Nephi 26:28, se även v. 32–33). I dag fortsätter Jesus Kristus att inbjuda alla människor att komma till honom. President Dieter F. Uchtdorf, en ledare i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, lärde: ”När jag tänker på Frälsaren föreställer jag mig honom ofta med utsträckta händer, hur han sträcker sig ut för att trösta, hela, välsigna och älska. … Det var det han gjorde under jordelivet, det är det han skulle göra om han levde bland oss idag” (”Du är mina händer”, Liahona, maj 2010, s. 68). Många sista dagars heliga runtom i världen strävar efter att följa Frälsarens exempel genom att nå ut till andra genom kärleksfullt tjänande.

Nephis fjärde lärdom från Mormons bok: Håll Guds bud

Nephi var ett utmärkt exempel på att hålla Guds bud, även när det verkade omöjligt att göra det (se 1 Nephi 3–4). Nephi skrev i Mormons bok: ”Jag skall gå och göra det som Herren har befallt, ty jag vet att Herren inte ger människobarnen några befallningar utan att bereda en utväg för dem att utföra det som han befaller dem” (1 Nephi 3:7). Hans exempel kan ge oss tillförsikt om att Herren hjälper oss också när vi försöker följa honom, och att han aldrig kommer att kräva mer av oss än vi kan göra med hans hjälp.

Nephis femte lärdom från Mormons bok: Ha hopp och fortsätt framåt

I slutet av sin uppteckning uppmanade Nephi sina läsare med ett inspirerande budskap om hopp och kärlek till andra. Nephi skrev: ”Därför måste ni sträva framåt med ståndaktighet i Kristus, med fullkomligt klart hopp och kärlek till Gud och till alla människor. Om ni alltså strävar framåt, mättar er med Kristi ord och håller ut intill änden, se, så säger Fadern: Ni skall få evigt liv” (2 Nephi 31:20). Nephis ord ger uppmuntran som är lika relevant i dag som när Nephi skrev dem. Hans ord lär oss vikten av hopp och ihärdighet, oavsett vad som pågår i världen omkring oss.

Ta reda på mer

Många profeter i Mormons bok förutom Nephi vittnade om Jesus Kristus. Om du vill veta mer om Mormons bok eller begära ett gratisexemplar, gå till mormon.org.