Lås oss gå upp till 'HERRENS' berg

  Låt oss gå upp till HERRENS berg

  BUDSKAP FRÅN OMRÅDESLEDARNA

  BUDSKAP FRÅN OMRÅDESLEDARNA
  Äldste Timothy J. Dyches, USA
  Presidentskapet för området Europa
  Dyches-Timothy-J-200x250.jpg


  Profeten Jesaja förkunnade: ”Kom, låt oss gå upp till Herrens berg. … Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar.”1

  Herrens heliga tempel är det ”Herrens berg” där vi kan stärka vår tro på vår himmelske Fader och hans enfödde Son Jesus Kristus.  Inom varje tempels heliga väggar undervisas vi ”om hans vägar”; var vi kommer ifrån, vårt syfte här på jorden medan vi ”vandrar på hans stigar”, och vart vi kan komma. Herrens hus är en ypperlig miljö där vi kan utöva vår handlingsfrihet för att lära och växa.

  Som ditt områdespresidentskap gläds vi med dig över de många välsignelser som templet skänker oss.  ”Vår största önskan är att se människor leva med glädje och förbereda sig för att komma till templet, där de tar emot förrättningarna och ingår förbunden som är nödvändiga för deras familjers upphöjelse och blir andligt och timligt oberoende.”2

  I denna föränderliga värld står templet fast och orubbligt.

  Vår gudsdyrkan i templet påminner oss om att vi verkligen kan binda familjen samman och om de ansvar som föräldrar har gentemot sina barn. ”Den gudomliga lycksalighetsplanen möjliggör att familjebanden fortsätter bortom graven. Heliga förrättningar och förbund i heliga tempel gör det möjligt för enskilda personer att återvända till Guds närhet, och för familjer att vara tillsammans för evigt.”3

  Målet för 2015 är att du personligen ska känna samhörighet med din familj och släkt.  Det sker när du fyller i häftet ”Min släkt” med berättelser och släkthistoriska uppgifter om dina förfäder och sedan tar dem till templet.

  När vi går till templet utför vi ett kristuslikt tjänande genom det vi gör i kärlek för dem som inte kan göra det för sig själva. President Joseph F. Smith sa: ”Genom våra ansträngningar för deras skull kommer träldomens bojor att falla av dem. Det mörker som omger dem kommer att skingras, så ljuset kan lysa på dem. De kommer i andevärlden att få höra talas om arbetet som har utförts för dem här av deras barn, och de kommer att glädas med er då ni utför dessa plikter.”4

  Några av min familjs bästa minnen skapades när vi möttes i templet för att utföra heliga förrättningar för våra avlidna förfäder. ”Osjälviskt tjänande och helgelse förädlar vår ande, tar bort fjällen från våra andliga ögon och öppnar himlens fönster. Genom att bli svaret på någon annans bön finner vi ofta svaret på vår egen.”5  

  En medlem skrev nyligen: ”Varje gång jag besöker templet känner jag anden brinna djupt inom mig.  Det är en otroligt andlig upplevelse att bara vara på tempelområdet, men när jag är där inne och tjänar Herren och hjälper mina förfäder genom att ge dem möjlighet att ta emot evangeliet, får jag en känsla som jag har svårt att uttrycka i ord … en känsla som överväldigar mig i samma ögonblick som jag stiger in genom templets dörr.”6

  Enastående välsignelser väntar alla som ingår heliga förrättningar och förbund i templet.  Vi blir bättre människor, bättre lärjungar till Kristus.  När vi regelbundet tjänar i templet fördjupas vår kärlek till Gud. Vår tro på Herren Jesus Kristus stärks och vår förmåga att känna den Helige Anden i våra liv ökar.

  I dag måste vi fråga oss själva: Är vi i sanning omvända?  Visar vi den glädje över Jesu Kristi evangelium som trofasta lärjungar bör återspegla?

  ”Om du inte har besökt templet ännu, eller om du har besökt templet men inte för närvarande är värdig att inneha en tempelrekommendation, finns det inget viktigare mål för dig att arbeta på än att bli värdig att besöka templet. … Skaffa dig en tempelrekommendation och betrakta den som en dyrbar ägodel, för det är den.”7   

  har

  Ditt liv blir aldrig detsamma igen.  Större frid, glädje och tro väntar dig.  Låt oss gå framåt med större tro det här året, med blicken ständigt riktad mot templet.  Var tempelvärdig varje dag.
   


  1. Jesaja 2:3
  2. Plan för området Europa 2015
  3. Familjen: Ett tillkännagivande för världen
  4. Se Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph F Smith, s. 249.
  5. Dieter F. Uchtdorf, ”Att stå på vägen till Damaskus och vänta”, Liahona, maj 2011, s. 76.
  6. (personligt brev)
  7. Thomas S. Monson, ”Det heliga templet – en ledstjärna för världen”, Liahona, maj 2011, s. 93.