Kyrkans stöd för att hjälpa dig bli mer oberoende.

  Man_girl_bike
  Foto: LDS Media Library

  Som medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga strävar vi dagligen efter att vara vårt bästa jag både ur ett andligt/själsligt perspektiv och ur ett praktiskt perspektiv.  Till vår hjälp har vi många möjligheter att tjäna varandra i våra respektive församlingar. Men ibland är det den egna personliga utvecklingen som behöver stå i fokus. För att kunna stärka någon annan behöver man själv vara stark.

  En av kyrkans resurser är det utbildnings- och undervisningsmaterial om att bli oberoende som finns till allas förfogande. Här finns bland annat möjlighet att ha studiegrupper för en ökad individuell beredskap och ökat oberoende. Kyrkan strävar efter att ge varje individ de verktyg de behöver för att klara sig själva. Detta innebär att var och en ges tillfälle att utveckla tillit till sin egen förmåga att finna sin egen väg, lösa sina egna problem och på så sätt bli mer oberoende. I linje med detta kan medlemmar, såväl som vänner till kyrkan, under en tolvveckorsperiod diskutera och jobba inom olika områden såsom hur man söker jobb, får en bättre utbildning eller hur man sköter sin personliga ekonomi.

  Till sin hjälp har sådana grupper en handledare, studiekamrater och ett gediget arbetsmaterial. Under de olika kursernas gång får deltagarna konkreta tips på som de sedan kan öva sig på att använda mellan träffarna. Var och en åtar sig att utveckla en konkret färdighet vecka för vecka. Konkreta tips är bl.a. hur man använder tiden väl, hur man hanterar pengar, hur man löser problem, vikten av att ta ansvar i sitt arbete, hur man blir ett och hur man kommunicerar genom att fråga och lyssna effektivt.

  Satsningen på att stärka kyrkans medlemmars förmåga att bli mer oberoende har mynnat ut i många framgångshistorier. Som exempel lärde sig en deltagare att istället för att klanka ner på en familjemedlems oroväckande beteende satte de sig ner och kom fram till vad som var det verkliga bekymret och kunde på så sätt finna en lösning samtidigt som de kom varandra närmre.

  Mer information: http://www.jesukristikyrka.se/material-om-oberoende