Kakor är ett internationellt språk

  Kakor är ett internationellt ”språk”

  Vid kvinnornas allmänna möte i april 2016 talade Hjälpföreningens generalpresident Linda K. Burton om vårt ansvar att hjälpa flyktingar. Hon sa bl.a. ”Bestäm under bön vad ni kan göra – utifrån er egen tid och era omständigheter – för att hjälpa de flyktingar som bor i era grannskap och närområden.”

  I början av september 2016 inbjöds Hjälpföreningens systrar i Jönköpings församling att välkomna några av de flyktingkvinnor som nyss anlänt till Sverige och Jönköping.   

  Sonja Malm som ledde aktiviteten berättade om olika sätt vi kan hjälpa flyktingar som kommer till vårt land. Hon berättade som ett exempel att hon och hennes man besökt ett s.k. språkcafé för personer med utländsk bakgrund som vill träna att prata svenska. Det finns många förslag och idéer på Röda korsets hemsida och på kyrkans hemsida IWasAStranger.lds.org.

  Systrarna hade uppmanats att baka en sats småkakor och ta med receptet.  Kakorna paketerades i fina påsar och receptet fästes tillsammans med en måttsats på påsen.

  Anita Viktorstam har genom sitt arbete kontakt med nyanlända flyktingkvinnor. Några dagar senare delade hon ut påsarna med kakor till kvinnorna som blev både överraskade och glada. De var tacksamma och sa att de kände värmen från kvinnorna som bakat åt dem.

  Kakor_flykt_612_340.jpg

  Anita Viktorstam (längst till vänster) tillsammans med några av de nyanlända flyktingkvinnor som välkomnades med kakpåsar från systrarna i Hjälpföreningen i Jönköping. (Foto: Anita Viktorstam)

  Anita berättar att dessa kvinnor nyligen anlänt till Sverige och läser s.k. asylsvenska i väntan på besked om uppehållstillstånd. De är så glada för allt Sverige gör för dem och är ivriga att lära sig det nya språket. Extra roligt tyckte de det var att bli mottagna med kakor av snälla, svenska bakkunniga kvinnor. Kakor är ett internationellt ”språk”!