Hur man ökar andligt oberoende

  Elder Dryden x250.jpg
  ​Robert A. Dryden Storbritannien ​Områdessjuttio

  President Thomas S. Monson har sagt: ”Låt oss vara oberoende och självförsörjande. … Frälsningen kan inte uppnås enligt någon annan princip.”

  Hur kan vi då förbättra vårt andliga oberoende? Aposteln Paulus talade om det tillstånd människan måste uppnå för att verkligen vara andligt oberoende.  Det är tillståndet när en människa har förtjänat rätten att få det levande evangeliet skrivet ”inte med bläck utan med den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött, på människohjärtan”.[1]

  En anmärkningsvärd berättelse

  Ibland visar en medlem anmärkningsvärda framsteg mot andligt oberoende. Paul är en sådan medlem. 

  Han var yngst av fem barn och växte upp i ett hem och område där alkohol, droger, övergrepp, våld och fängelse var en normal del av livet och resulterade i fattigdom och vedermödor.  På grund av fattigdomen blev Paul ofta ombedd att stjäla mat till familjen.  Han blev omhändertagen som ungdom och misshandlades illa.

  Nedan följer hans framsteg och prestationer under lite över ett år:

  Mormons bok blev hans livs kärlek.  Han förundrades över den Helige Anden som blev hans ständige följeslagare. Han kallades som församlingens missionsledare vilket resulterade i framgång inom dop och aktivering.  Han fick hjälp att hitta och döptes sedan som ställföreträdare för 65 förfäder i hans direkta släktlinje.  Han fick en bil av en broder som såg hans stora hängivenhet mot Herrens verk.  Nu är Paul verkligen oberoende.  Han fick melkisedekska prästadömet och kallades att verka som handledare i stavens återhämtningsprogram för missbrukare.  Han visade omsorg om de hemlösa på orten.  Han organiserade och höll i mindre sammankomster för nya medlemmar, undersökare och medlemmar som arbetade på att bli mer aktiva.  Han fick i uppdrag att tala under en stavskonferens och tog senare emot sin begåvning i templet.  Han uppfyllde sin dröm att vara med på generalkonferensen tillsammans med missionären som hittade och döpte honom.  Deras ögon fylldes av tårar när president Monson kom in i konferenscentret.

  I inledningen till oberoendeservicens kurs ”Min grund” uppmuntrar första presidentskapet oss att flitigt studera och tillämpa oberoendets principer och lovar att när vi gör det så blir vi välsignade.

  Vi uppnår andligt oberoende när vi följer första presidentskapets vägledning och flitigt håller följer enkla andliga principer enskilt och som familj varje dag.

  1. Vi ska hålla Guds bud.[2]    

  2. Vi ska söka i skrifterna (särskilt Mormons bok) och lära oss att sträva framåt och mätta oss med Kristi ord.[3]   

  3. Vi ska be från hjärtat. ”När vi inte ropar till Herren, låt då våra hjärtan vara fyllda, vända till honom i ständig bön.”[4]

  Brigham Youngs lärdomar överensstämmer på ett mäktigt sätt med första presidentskapets när det gäller den nödvändiga vägen mot att uppnå andligt oberoende.

  Brigham Young sa: ”Vi … tar alla lagar, regler, förordningar och föreskrifter som finns i skrifterna och praktiserar dem så långt det är möjligt, och fortsätter sedan att lära och förbättra oss tills vi kan leva av varje ord som utgår från Guds mun.”[5]

  ”Medlemmarna kan inte ta emot lagarna i deras fullhet. Men de kan ta emot lite här och lite där, lite i dag och lite i morgon, lite mer nästa vecka … Om vi vill ta vara på fullheten av den kunskap som Herren avser att uppenbara, lite i taget, för jordens invånare, måste vi förbättra oss inom varje liten sak som uppenbaras för oss.”[6]

  Hans budskap bekräftar att ”vår personliga tillväxt i evangeliet sker lite i taget, rad på rad, då vi lever efter de principer vi lär oss”,[7] i Jesu Kristi namn, amen.

   


  [1] 2 Kor. 3:3
  [2] Matt. 22:35–40
  [3] Se 2 Ne. 31:20
  [4] Se Alma 34:27
  [5] Kyrkans presidenters lärdomar: Brigham Young (1997), s. 21
  [6] Kyrkans presidenters lärdomar: Brigham Young (1997), s. 21
  [7] Kyrkans presidenters lärdomar: Brigham Young (1997), s. 21