Hörsamma Herrens tjänares ord

  Hörsamma Herrens tjänares ord

  Budskap från områdets ledare

  Budskap från områdets ledare
  BOOM-Hans_180x225.jpg

  Äldste Hans T. Boom, Nederländerna
  Områdessjuttio
     På väg till en distriktskonferens njöt jag av utsikten från flygplanets lilla fönster. Världen såg annorlunda ut jämfört med när jag stod på marken. Det här påminner mig om de underbara välsignelser jag har fått tack vare att jag lever i en tid när vi har levande profeter på jorden. 

  Ibland ser jag inte tydligt vart jag behöver gå när jag står på marken, men Herren har förberett ett sätt att hjälpa oss och vägleda oss genom livet eftersom han har en bättre vy.

  I vår tid kommer många röster till oss från alla håll. Aldrig tidigare har vi fått så mycket information på en dag som vi får nu. Vad ska vi göra med all den här informationen, och hur kan vi få reda på vad som verkligen är viktigt för just oss?

  I allt tumult finns alltid Herrens stadiga hand. Han talar till oss genom sina tjänare och leder oss med kärlek och vänlighet, för han sa:

  ”Välsignade är ni, om ni ger akt på dessa tolvs ord, som jag har utvalt bland er att verka bland er och vara era tjänare” (3 Ne. 12:1).

  Det här är en av återställelsens stora välsignelser. Om vi studerar och tillämpar deras ord blir de vår liahona som vägleder oss dit vi behöver gå och till vad vi behöver göra för att få ett lyckligt och tryggt liv.

  Ett av budskapen vi har fått i vår tid just nu har att göra med att ta hand om andra och inbjuda en vän till kyrkan. Det ger stor glädje!

  inbjuda en vän

  Ett annat är att bli mer oberoende och på så sätt bli mer lika vår himmelske Fader. Fastelagen och helgandet av sabbaten hjälper oss tillsammans med bönen i processen att bli mer oberoende. Vi får rika välsignelser, som

  bli mer oberoende

  - att jordens fullhet blir vår
  - att Herren svarar när vi åkallar honom
  - ökad andlig styrka
  - timligt välbefinnande
  - större medlidande med andra
  - en starkare önskan att tjäna.


  (L&F 59:9–20, Jes. 58:6–11, Hel. 3:35)

  Med inbjudan att hitta våra förfäder och utföra arbete för dem i templet kommer stora välsignelser.

  hitta våra förfäder

  Äldste David A. Bednar har lovat: ”Jag inbjuder kyrkans unga att lära sig om och uppleva Elias ande. … Jag lovar er att ni då skyddas mot den ondes tilltagande inflytande. När ni deltar i och älskar det här heliga verket så skyddas ni i er ungdom och i hela ert liv” (”Barnens hjärtan skall väna sig”, Liahona, nov. 2011, s. 26, 27).

  Liahona

  När vi sätter personliga mål inom alla tre områden och arbetar på att uppnå dem så blir resultatet något underbart.

  När vi hörsammar Herrens tjänares ord blir vi alltid välsignade med glädje och trygghet.

  Två gånger om året, i april och oktober, njuter vi av en speciell tid med instruktioner av Herrens tjänare under generalkonferensen. Dessa budskap är till stor nytta för oss och hjälper oss förbli starka och trofasta.

  Jag har lärt mig att be för vår profet och hans rådgivare och för kyrkans generalauktoriteter och lokala ledare. När vi ber för dem så stärker vi dem och blir mer öppna för deras inspirerade budskap.

  Jag vittnar om att när vi gör det här så blir vi välsignade och kan alltid klappa våra händer av glädje, liksom folket vid Mormons vatten gjorde när de just hade fått höra om dopförbundet (Mosiah 18:11).

  Att vi alltid må mätta oss med våra profeters ord, dricka från källan med levande vatten, öppna våra tält mot tornet så att vi kan höra, är min önskan och ödmjuka bön.