Hoppa över navigering

Kom och ta del av vårens generalkonferens i efterhand

Conf_center
Kyrkans konferenscenter till vänster och templet till höger, Salt Lake City, Utah, USA (Foto: LDS Media Library)

Helgen den 31 mars - 1 april 2018 höll Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga sin halvårliga världsomfattande konferens, kallad generalkonferensen, i Salt Lake City, Utah, USA.

Denna gång hölls en högtidlig församling då Russell M. Nelson inröstades som kyrkans 17:e president. Dallin H. Oaks och Henry B. Eyring inröstades som hans rådgivare. Dessa tre utgör kyrkans första presidentskap. 

Två nya apostlar inröstades, äldste Gerrit W. Gong och äldste Ulisses Soares. 

Ett nytt presidentskap för kyrkans Unga Kvinnor presenterades samt nyheter kring hur kyrkans prästadömsverksamhet kommer att organiseras, och hur hem- och besöksundervisning ska bedrivas i framtiden.

Byggandet av sju nya tempel annonserades.

Konferensen innehöll som vanligt många inspirerande tal och vacker musik. Läs, lyssna och lär mer genom att klicka på nedanstående länkar:
 

Ta del av generalkonferensens tal och musik i efterhand

Sammanfattning av konferensens nyheter och annonseringar

Ny president, nytt första presidentskap samt två nya apostlar inröstade

Nytt presidentskap för Unga Kvinnor (12-18 år) inröstade

Förändringar inom Melkisedekska prästadömet

Förändringar när det gäller hem- och besöksundervisning

7 nya tempel annonserades