FSY – For the Strength of Youth

  FSY_2018
  Rörelseaktivitet på FSY i Enköping. (Foto: Julien Angelini)

  Varannan sommar arrangeras en mycket speciell konferensvecka för ungdomar mellan 14 och 18 år. Konferensens syfte är att hjälpa ungdomarna stärka sin tro. Ett annat syfte är att skapa vänskapsband mellan ungdomarna. Veckan består av aktiviteter som morgonseminarier, workshops, roliga danser, föreläsningar, tjänandeprojekt och massor av lekar i en tilldelad grupp. I år gick FSY av stapeln i Enköping. Cirka 400 ungdomar och unga ledare från de skandinaviska länderna fanns på plats.

  Varje FSY har ett tema baserat på ett skriftställe. I år var temat ”Frid i Kristus” och skriftstället var Läran och Förbunden 19:23: ”Lär av mig och lyssna till mina ord. Vandra i min Andes ödmjukhet, och du ska ha frid i mig.” 

  I början av veckan delas alla in i olika grupper, som var och en består av cirka arton killar och tjejer. Man känner ofta någon i gruppen, men de flesta är okända för varandra. Gruppen leds av två ungdomsledare från Unga vuxna, ofta återvända missionärer. De gör sitt allra bästa för att skapa en familjekänsla inom gruppen. FSY är mobilfritt. Skrifterna läser man i bokform.

  Tindra Wennerlund, 15 år, från Umeå gren berättar: ”Jag har haft väldigt svårt med seminariet och att läsa skrifterna. Telefonen har varit ett hinder för mig. Jag blir så lätt distraherad av allt som finns på mobilen. Nu ska jag försöka läsa skrifterna på ett annat sätt. Jag ska försöka ha med mig Anden varje dag, så att jag oftare kan få uppleva de speciella känslor som jag fick känna under FSY.” 

  Frida Ottosson, 17 år, också från Umeå gren, uttrycker sina känslor så här: ”Det bästa med det här årets FSY var Anden. Den var så stark. Konstant. Det jag tar med mig hem är att jag kan känna Guds rena kärlek för andra runtomkring mig. Jag har fått ett ännu större vittnesbörd om Kristus och hans försoning.”