Per G. Malm har avlidit

  Äldste Per G. Malm har avlidit

  Äldste Per G. Malm, medlem av de sjuttios kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga avled på morgonen den 26 juli i sitt hem i Göteborg efter en tid med cancersjukdom. Äldste Malm blev 67 år. Närmast sörjande är hans hustru Agneta, deras åtta barn och 25 barnbarn.

  ”Vi är djupt berörda av äldste Malms bortgång. Han var en man med en oerhörd andlighet och styrka. Hans föredöme som make, far, vän och lärjunge har varit ovärderligt. Han mötte cancern med sitt karakteristiska lugn och mod. Han var älskad och respekterad och kommer att saknas storligen. Vi ber för hans kära hustru Agneta och deras underbara familj i deras svåra tid”, säger äldste L. Whitney Clayton i presidentskapet för de sjuttios kvorum. 

  Äldste Malm inröstades som generalauktoritet och medlem i de sjuttios kvorum i april 2010. Den första från Sverige som kallats till ett sådant uppdrag. Läs mer om Äldste Malms bakgrund och liv via följande länkar på engelska:

  Artikel i Deseret News
  Facebook/Deseretnews
   
  Äldste Per G. Malm i de sjuttios kvorum, och hans hustru Agneta, 2010 (Copyright av Intellectual Reserve Inc. All rights reserved)

  per-malm-agneta-malm_612_344.jpg