Hoppa över navigering

Om oss

Om oss
Tempelområdet i Västerhaninge. (Foto: Dick Thörn)

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Det har funnits medlemmar i kyrkan i Sverige sedan 1850. Idag har kyrkan ca: 9 700 medlemmar i Sverige och lite över 16 miljoner i hela världen. I Sverige har kyrkan 40 församlingar.

1985 invigdes ett tempel i Västerhaninge, 25 kilometer söder om Stockholm.

Just nu verkar ca: 120 missionärer från många länder i Sverige. Många svenska missionärer har kallats att tjäna i andra länder.

- Broschyr om våra grundläggande trosuppfattningar, hur vi utövar vår tro och om våra program

Länkar till ytterligare information:

- Vad vi tror på
- Vanliga frågor
- Uppsatser om evangelieämnen
- Besök oss gärna
- Träffa missionärerna
- 'Vilka är kyrkans medlemmar' (Svensk video från 2016)
- Artikel om kyrkans historia i Sverige (Liahona, dec 2014)
- Nyheter (Newsroom på svenska)
- Kyrkans organisation

Statistik för Sverige

Medlemmar: 9.701
Församlingar: 40
Tempel: 1

Statistikuppgifter är per 2017-12-31

Världsomfattande statistik

Medlemmar: 16.118.169
Församlingar: 30.506
Heltidsmissionärer: 67.049
Tempel: 159

Statistikuppgifter är per 2017-12-31

Mer fakta och statistik.