Om oss

  Om oss
  Tempelområdet i Västerhaninge. (Foto: Dick Thörn)

  Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

  Det har funnits medlemmar i kyrkan i Sverige sedan 1850. Idag har kyrkan ca: 9 700 medlemmar i Sverige och lite över 16 miljoner i hela världen. I Sverige har kyrkan 40 församlingar.

  1985 invigdes ett tempel i Västerhaninge, 25 kilometer söder om Stockholm.

  Just nu verkar ca: 120 missionärer från många länder i Sverige. Många svenska missionärer har kallats att tjäna i andra länder.

  - Broschyr om våra grundläggande trosuppfattningar, hur vi utövar vår tro och om våra program

  Länkar till ytterligare information:

  - Vad vi tror på
  - Vanliga frågor
  - Uppsatser om evangelieämnen
  - Besök oss gärna
  - Träffa missionärerna
  - 'Vilka är kyrkans medlemmar' (Svensk video från 2016)
  - Artikel om kyrkans historia i Sverige (Liahona, dec 2014)
  - Nyheter (Newsroom på svenska)
  - Kyrkans organisation

  Statistik för Sverige

  Medlemmar: 9.701
  Församlingar: 40
  Tempel: 1

  Statistikuppgifter är per 2017-12-31

  Världsomfattande statistik

  Medlemmar: 16.118.169
  Församlingar: 30.506
  Heltidsmissionärer: 67.049
  Tempel: 159

  Statistikuppgifter är per 2017-12-31

  Mer fakta och statistik.