Hoppa över navigering

De senaste artiklarna och videorna

Äldste M. Russell Ballard vittnar om hur både givare och mottagare välsignas när vi tjänar vår nästa.
Hur kan Jesu Kristi uppståndelse och försoning hjälpa mig i vardagen?
President Nelson talar om kvinnans betydelse och hennes gudomliga roll i Guds rike.
Äldste M. Russell Ballard förklarar den frid, glädje och lycka som kommer av att komma ihåg Kristus på sabbatsdagen.
'The World Report' är kyrkans halvårliga rapport med nyheter från hela världen som berör Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. (på engelska)
Alla har vi frågor. Kom till generalkonferensen och lyssna till profetens röst och få svar på dina frågor.
Ta del av oktober månads budskap från Europaområdets ledare
Äldste Neil L. Andersen påminner oss om den möjlighet vi har att höra Herrens röst genom hans utvalda tjänare på generalkonferensen.