Hoppa över navigering

De senaste artiklarna och videorna

President Russell M. Nelson betonar det viktiga ansvaret att leva upp till äktenskapets eviga åtaganden.
'Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud' (Joh: 14:15)
När Marlon kom hem från sin mission kände hans biskop att han behövde mer timligt stöd och andlig vägledning för att förbli stark i evangeliet.
Kyrkans första tempel i Italien är öppet för allmänheten från den 28 januari till den 16 februari 2019.
Ett invigt tempel är den heligaste av alla jordiska platser för tillbedjan.
Den nya versionen är kyrkans föredragna utgåva av bibeln
Från världsomfattande möte för unga vuxna den 13 januari 2019
President Russell M. Nelson vittnar om kvinnans värde och oumbärliga roll i Guds plan för sina barn.