De senaste artiklarna och videorna

  President Russell M. Nelson beskriver hur vi kan bli bättre när vi omvänder oss och försöker vara mer som Jesus Kristus.
  LDS Charities startar samarbete med kroatiska Röda korset och Läkare i världen för att hjälpa flyktingar i integrationsprocessen.
  En kväll med en världsartist och medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
  Äldste Dieter F. Uchtdorf nämner några enkla steg vi kan ta för att sprida evangeliet till andra.
  I kyrkans släktforskningsprogram ”FamilySearch” finns också stora möjligheter att lagra minnen
  Äldste Jeffrey R. Holland hjälper oss förstå den sanna innebörden av ordet ’fullkomlig’ i skrifterna.
  Allmänheten inbjuds till en rundtur av kyrkans nya tempel i Lissabon den 17-31 augusti 2019
  President Russell M. Nelson hjälper oss förstå hur upphöjelsens förrättningar låter oss vara med våra familjer för evigt.