De senaste artiklarna och videorna

  Välkomna till kyrkans möteslokal i Västra Frölunda söndagen den 21 juli kl 18.00
  Visste du att Jesus Kristus upprättade en kyrka när han var på jorden och kallade tolv apostlar som ledde kyrkan efter hans död? Titta på den här videon för att se varför det finns så många kyrkor i dag och hur Kristi kyrka återställdes till jorden.
  En resa i tro från Värmland till Östergötland.
  President Henry B. Eyring beskriver vad det innebär att ta på sig Kristi namn.
  Gala med gästartister lördagen den 7 september 2019 (svensk tid)
  Lokala ledare för kyrkan i Albanien går ihop för hållbarhetsprojekt med getter
  Syster Bonnie L. Oscarson påminner oss om vikten av att begränsa vår tid på sociala medier för att kunna tjäna andra.
  Dale G. Renlund hjälper oss förstå hur vi genom att följa Guds bud kan känna glädje och bli som vår Fader i himlen.