De senaste artiklarna och videorna

  Nära koppling till Auschwitz för många medlemmar i kyrkan i Sverige
  President Russell M. Nelson vittnar om att de som fäster blicken på Gud är berättigade till ett storslaget löfte.
  (2 Ne. 32:3) När vi mättar oss med Kristi ord har vi Anden som vägleder oss.
  I år är det 200 år sedan den första synen ägde rum
  Äldste Dale G. Renlund undervisar om hur vi kan förbättra oss genom att ägna vårt liv åt Kristus.
  President Russell M. Nelson vittnar om kvinnans värde och oumbärliga roll i Guds plan för sina barn.
  Kyrkan börjar på söndagen, men slutar den där? Tänk om kyrkan sträckte sig bortom en byggnads fyra väggar och inspirerade oss varje dag?
  Äldste Ronald A. Rasband i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga talade nyligen om det här ämnet inför en grupp studenter vid Brigham Young University.