Hoppa över navigering

De senaste artiklarna och videorna

Vi kan alla lära oss var vi kommer ifrån när vi erfar välsignelserna av att upptäcka vår egen släkts historia.
En medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga gör mer än att bara gå till kyrkan några timmar i veckan. Kyrkan är en gemenskap med flera organisationer för män, kvinnor, ungdomar och mycket mer.
Bibeln är en helig bok som innehåller Guds ord. Den förutsäger Jesu Kristi ankomst och beskriver hans liv, mission och heliga roll som Guds Son och världens Frälsare.
Nu när Richard har gått lokala kurser om oberoende vet han vilka andliga och timliga välsignelser som den principen kan ge oss.
Den här videon sammanfattar Mormons bok på 60 sekunder. Den svarar på frågorna: ”Vad är Mormons bok?” ”Vilken tidsperiod täcker den?” ”Vem handlar den om?” och ”Varför är det ännu en helig skrift och ett vittne om Jesus Kristus?”
Familjens hemafton är ett av många verktyg för att stärka familjen, göra upp planer, be, svara på doktrinära frågor och ha trevligt tillsammans
President Dallin H. Oaks förklarar hur vi kan ha en lycklig familj när vi tillämpar de principer som beskrivs i kyrkans kungörelse Familjen: Ett tillkännagivande för världen.
Äldste Dieter F. Uchtdorf förklarar att när vi använder våra talanger till att tjäna välsignar vi inte bara andra utan också oss själva.