Hoppa över navigering

De senaste artiklarna och videorna

Nicki de Souza Dato, Jakobsbergs församling, berättar några minnen från sin tid som missionär.
Kom närmare Jesus Kristus genom att läsa Mormons bok 21 dagar i följd. Få svar på många viktiga livsfrågor.
Äldste De Feo (längst till vänster) var med på Umeås distriktskonferens 25-26 augusti 2018.
Ta del av äldste Quentin L. Cooks möte för unga vuxna som hölls den 9 september 2018.
Ta del av september månads budskap från Europaområdets ledare
Hur kan du lära dig lydnad genom att studera Mormons bok?
Misstag kan orsaka oss smärta och sorg, men vi kan lämna dem bakom oss och finna glädje.
President Russell M. Nelson: 'Herren har i mitt sinne inpräntat vikten av det namn som han har uppenbarat för sin kyrka, ja Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.'