De senaste artiklarna och videorna

  En kvinna som hade ett ovanligt skarpt sinne för vad det betyder att finnas till hands för sina medmänniskor.
  Äldste Soares beskriver hur vi kan arbeta tillsammans på samma sätt som vattnen som formar Amazonfloden för att åstadkomma tjänandets välsignelser.
  'Vi uppmanar kyrkans medlemmar i EU:s medlemsländer att vara aktiva samhällsmedborgare genom att utöva sin rätt att rösta och engagera sig i samhällsfrågor'.
  Dieter F. Uchtdorf uppmuntrar oss att ägna tid åt familjen och inte låta distraktioner komma i vägen.
  Reflektioner från en stavskonferens
  Se hur Constanza blev lyckligare i sitt dagliga liv efter att ha fått kunskap om sin gammelmormor.
  Kyrkans medlemmar inbjudna att delge sina önskemål kring urvalet av psalmer.
  Henry B. Eyring betonar att det viktigaste arbete vi kan utföra uträttas inom vårt eget hems väggar.