Hoppa över navigering

De senaste artiklarna och videorna

Familjeråd kan hjälpa oss att skydda och försvara våra närmaste mot negativa inflytanden.
Äldste Neil L. Andersen beskriver hur vi kan uppleva våra egna underverk när Herren hjälper oss att föra andra till honom.
Intryck från ungdomskonferensen i Söderköping
Äldste David A. Bednar lär oss att kraften i Frälsarens evangelium flödar när vi sammanfattar allt i Kristus.
President Russell M. Nelson vittnar om välsignelserna av att helga sabbatsdagen.
President Russell M. Nelson förklarar hur vi kan ladda våra andliga batterier genom att helga sabbatsdagen efter en hektisk vecka.
President Dallin H. Oaks förklarar hur Guds plan för sina barn ger oss en tydlig känsla av mening och inriktning i livet.
Joy Jones påminner oss om att välgörenhet och tjänande bör motiveras av att vi älskar Kristus och hans barn, inte av att vi vill framhäva oss själva.