Hoppa över navigering

De senaste artiklarna och videorna

Lär dig mer om helig klädnad och religion
Den här animeringen ger en kort men slående beskrivning av Jesus Kristus och hans betydelse för var och en.
Ta del av juni månads budskap från Europaområdets president Paul V. Johnson
Ta del av hans tal från den 3 juni 2018
Äldste Gerrit W. Gong ger oss 6 sätt att alltid minnas Jesus Kristus.
Vi blir ledsna när någon vi älskar dör och det är en svår tid för alla, men om vi vet vad som händer efter döden kan det hjälpa oss igenom sorgen. Eftersom Jesus Kristus återuppstod kommer vi att leva igen i en fullkomlig kropp tillsammans med alla våra nära och kära.
För 40 år sedan annonserade kyrkans president, Spencer W. Kimball, att alla prästadömet välsignelser kan ges till alla värdiga medlemmar i kyrkan.
Fem lärdomar från profeten Nephi