Hoppa över navigering

De senaste artiklarna och videorna

Stärkande ungdomskonferens i Enköping.
Mormons bok kan föra dig närmare Frälsaren i ditt dagliga liv.
Denna tid avgör inte vilka flyktingarna är, men vårt bemötande avgör delvis vilka vi är.
Äldste Uchdorfs besökte även ytterligare platser i Europa, bland annat Kaliningrad i Ryssland.
Äldste M. Russell Ballard vittnar om hur både givare och mottagare välsignas när vi tjänar vår nästa.
Hur kan Jesu Kristi uppståndelse och försoning hjälpa mig i vardagen?
President Nelson talar om kvinnans betydelse och hennes gudomliga roll i Guds rike.
Äldste M. Russell Ballard förklarar den frid, glädje och lycka som kommer av att komma ihåg Kristus på sabbatsdagen.