De senaste artiklarna och videorna

  Följ profeten den här generalkonferensen och finn frid, styrka, glädje och mening.
  Ta del av utsändningen från den 15 september 2019.
  Unga vuxna förklarar hur de kan träffa andra och få vänner på institutet.
  Kyrkans ledare hoppas att videorna ska föra människor närmare Gud och Jesus Kristus och hjälpa dem förstå läran i Mormons bok.
  President Henry B. Eyring uppmanar oss att visa vår tro på och kärlek till Herren genom att tjäna andra trots våra egna prövningar.
  President Russell M. Nelsons 95-årsdag firades med konsert och återblickar på hans liv. Ta del av hela utsändningen i efterhand.
  Unga vuxna beskriver hur institutet är en daglig välsignelse för dem.