Hoppa över navigering

Evangelieämnen

Lär dig mer om sista dagars heligas tempel och tempelinvigningar
Lär dig mer om mormonernas hälsoregel: Visdomsordet
Lär dig mer om mormonernas generalkonferens
Lär dig om vad mormonfamiljer tror om kvalitetstid med familjen
Som kristna tror mormonerna på det Jesus Kristus lärde om omvändelse. Lär dig varför mormonerna tror att omvändelse kan ge frid, hopp och glädje.
Vad kyrkan lär om de många välsignelser som kommer av bön
Lär dig mer om vad kyrkan lär om äktenskapet och familjen
Lär dig mer om Guds son, världens skapare.