Stavskonferens

 1. Stockholms stavs stavskonferens november 2015

  Stockholms stav hade en underbar stavskonferenshelg den 21-22 november 2015. De heliga skrifterna användes flitigt under tal och vittnesbörd vilket bidrog till den härliga andan.

 2. Sabbatsdagen är Guds gåva till oss

  Söndagens möte på stavskonferensen i Malmö stav den 20 september hade som tema att hålla sabbatsdagen helig.

 3. Äldste Hans T. Boom gästade åter Stockholms stav

  Andra helgen i maj samlades Stockholms stav till stavskonferens och gästande områdessjuttio var äldste Hans T. Boom som för bara tre år sedan var i Stockholm i samma ärende.

 4. "Sträva framåt och finn glädje genom Kristus"

  Göteborgs stavs stavskonferens den 26 april hölls i kyrkans möteshus i Alingsås och sändes ut via internet till övriga områden av staven.

 5. Axplock från stavskonferensen för Malmö Stav den 14-15 mars 2015

  Hemvända missionärers entusiasm, glädje och tacksamhet över allt de fått uppleva fick deras ansikten att stråla när de delade med sig av sina erfarenheter på vårens stavskonferens i Malmö.

 6. Stavskonferens för Stockholms stav

  Efter att ha blivit inröstad som stavspresident ett år tidigare var detta första stavskonferensen som president Jakob Hagman presiderade över i sin helhet. Konferensens tema var detsamma som stavens tema för 2014, ”Påskynda frälsningsarbetet”.

 7. Din trofasthet påverkar generationer

  När Äldste Donald L. Hallstrom från presidentskapet för de Sjuttios kvorum besökte stavskonferensen för Göteborgs stav poängterade han hur viktig vår egen trofasthet till evangeliet är för kommande generationer.

 8. Stavskonferens för Göteborgs stav

  Söndagen 27 april hölls en stavskonferens för alla medlemmar i Göteborgs stav. Den här gången var det utsändning via webcast från Borås församling. Mötesnärvaron var drygt 1100 personer.