Sakramentet

  1. Så att jag kan dra alla människor till mig

    Äldste Dale G. Renlund beskriver hur vi kan komma närmare Herren genom att ta del av sakramentet.