Sabbatsdagen


 • Sabbatsdagen hemma

  ”Gud gav oss denna speciella dag, inte för nöjen eller dagligt arbete utan för vila från plikten, för fysisk och andlig lindring”


 • Sabbatsdagen i kyrkan

  ”Du [skall] gå till bönehuset och offra dina sakrament på min heliga dag” (L&F 59:9). Läs hela budskapet från äldste Francisco Ruiz de Mendoza, Spanien


 • Sabbatens välsignelser - ett apostoliskt löfte

  Äldste M. Russell Ballard och äldste Quentin L. Cook undervisar oss om välsignelserna som kommer av att man helgar sabbatsdagen.

 1. Sabbatsdagen är en lust och en glädje

  President Russell M. Nelson vittnar om välsignelserna av att helga sabbatsdagen.

 2. När vi helgar sabbatsdagen blir vi heliggjorda

  Att vara helig betyder delvis att vara ren, och att inte ha världens smuts och fläckar i våra liv är ett stort steg mot helighet.

 3. Sabbatsdagen är Guds gåva till oss

  Söndagens möte på stavskonferensen i Malmö stav den 20 september hade som tema att hålla sabbatsdagen helig.