Söndagsskolan

  1. "Undervisa på Frälsarens sätt"

    Kristuslika lärare kan förändra liv. Nya resurser är nu tillgängliga för att hjälpa ledare och lärare förändra undervisning och lärande i kyrkan. Här kan du läsa mera om materialet "Undervisa på Frälsarens sätt" och om nyheten med lärarrådsmöten.

  2. Nya Testamentet - mer än en bok - en chans att bli mera lik Jesus Kristus

    Läs inte bara Nya Testamentet som en söndagsskolekurs i år. Se det som en förnyad möjlighet att lära av och bli mera lik Herren Jesus Kristus. Hans liv kommer att inspirera ditt.