Påsk

  1. Vad ska vi göra för hans skull?

    Som efterföljare till Herren Jesus Kristus i dessa senare dagar har vi också ålagts att vittna om verkligheten i Frälsarens  försoning och uppståndelse. Den här påsken ger oss alla en personlig möjlighet att upptäcka hans offer, ta till oss hans lärdomar och dela hans glädje.

  2. "Eftersom han lever" - ny video och påskkampanj

    Tack vare Jesu Kristi uppståndelse kommer vi att leva igen. Tack vare hans offer kan vi höja oss över synden och uppleva sann glädje. Eftersom han lever kan vi få hjälp, hopp och helbrägdagörelse varje dag i våra liv.

  3. Tack vare honom - Video


    Jesus Kristus är världens Frälsare och Guds Son. Han är vår Återlösare. Gud sände Jesus Kristus till jorden för att ge oss ett sätt att övervinna våra synder och ofullkomligheter. (Johannesevangeliet 3:16)