Oberoende


 • Hur man ökar timligt oberoende

  Ta del av månadens budskap från Europaområdets ledare. Denna gång handlar det om din personliga ekonomi.


 • Hur man ökar andligt oberoende

  Aposteln Paulus talade om det tillstånd människan måste uppnå för att verkligen vara andligt oberoende.  Läs mer i månadens budskap från områdets ledare Robert A. Dryden.


 • Behovet av oberoende

  Äldste Clifford T. Herbertson hjälper oss förstå behovet av att oberoendets principer tillämpas av både lokala ledare och medlemmar.

 1. Jag är oberoende – Jessykas berättelse

  Genom oberoendeprogrammet lärde Jessyka sig hur hon kunde försörja sig själv och hon hjälper nu andra att bli oberoende.

 2. Hörsamma Herrens tjänares ord

  "När vi hörsammar Herrens tjänares ord blir vi alltid välsignade med glädje och trygghet." Läs oktober månads budskap från områdets ledare.

 3. Jag är oberoende - Paulos berättelse

  Oberoendeprogrammet hjälpte Paulo att utveckla sitt snickeriföretag.

 4. Jag är oberoende

  Oberoendeprogrammet lär deltagarna hur de kan sörja för och tjäna sin familj och samhället.

 5. Andliga och timliga förråd

  Äldste Holland hjälper oss att bli mer oberoende. (ej svensk text)

 6. FSY 2016 - Sträva framåt

  Sommarens andliga konferens för ungdomar i Sverige, Danmark och Norge. (ej svensk text)

 7. Att föra oss till honom

  De små korten med tre inbjudningar att handla är avsedda att föra oss och våra vänner närmare vår himmelske Fader och vår Frälsare.

 8. Material om oberoende

  Dessa guider har utvecklats för att hjälpa medlemmar uppnå de andliga och timliga välsignelserna av oberoende. Nu finns alla dokument på svenska.

 9. Bli timligt oberoende

   ”Oberoende, att lita till sig själv, är förmågan, åtagandet och arbetet med att sörja för sitt eget och familjens andliga och timliga behov.”  När medlemmar klarar sig själva har de också bättre förmåga att tjäna andra.

 10. En diakons tro

  Att leva efter principerna i Jesu Kristi evangelium ger välsignelserna av andligt och timligt obroende.

 11. Att bli andligt och timligt oberoende – Undervisa om tiondets välsignelser

  Tiondets välsignelser hjälper oss att bli mer andligt och timligt oberoende.

 12. Hitta anställningsmöjligheter inom kyrkan via internet

  Anställning inom kyrkan ger möjligheter som är både intressanta  och meningsfulla, en jobbmiljö som välkomnar goda idéer och en atmosfär som är upplyftande och ger plats för tillväxt.

 13. Bli oberoende - Cristina

  Cristina berättar för oss vad hon gör varje dag för att skapa vanor som gör henne oberoende. Genom små och enkla medel uträttas mycket stort.

 14. Bli andligt och timligt oberoende – Undervisa om välsignelserna med fasta och fasteoffer

  Mål för Europa-området – Förstå hur du kan påbörja din resa mot att bli andligt och timligt oberoende genom att undervisa och lära dig om välsignelserna av fasta och fasteoffer

 15. Serien "Som för oss till honom"

  Inspirerande filmer som berör hjärtan och inspirerar alla att komma närmare Kristus när vi: tar med en vän, blir oberoende och finner en förfader.