Jesus Kristus

 1. Lär känna Frälsaren - En inbjudan från president Nelson

  Ta del av den världsomspännande utsändningen för unga vuxna från den 8 januari 2017. 

 2. Ett nytt år med tro på Kristus

  Tron är en stor positiv kraft som kan lyfta oss ovanför orosmolnen och hjälpa oss bli hela i Kristus.

 3. Stavskonferens i Göteborg - vandra med Kristus

  På senaste stavskonferensen för Göteborgs stav presenterades stavens nya tema "Vandra med Kristus". Konferensen besöktes av Alan T. Phillips från Storbritannien.

 4. Räck ut en hand den här särskilda tiden på året

  Det finns inget bättre tillfälle än nu, just den här julen, att åter hänge oss åt de principer som Jesus Kristus lärde. Frälsaren levde för att tjäna andra, och julen är ett perfekt tillfälle för oss att tjäna andra.

 5. En orubblig tro

  President Thomas S. Monson beskriver hur vi kan utveckla en orubblig tro på Herren.

 6. Kyrkan lanserar julinitiativet "Ett ljus för världen"

  Ett globalt initiativ för att fira Jesu Kristi födelse och uppmuntra människor att tjäna andra under julmånaden lanseras av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

 7. Min favoritpsalm - ett sakramentsmöte i Malmö

  Hela mötet, som leddes av Magnus Molbaek, förste rådgivare i biskopsrådet, handlade om favoritpsalmer.

 8. Så att jag kan dra alla människor till mig

  Äldste Dale G. Renlund beskriver hur vi kan komma närmare Herren genom att ta del av sakramentet.

 9. Ta del av höstens generalkonferens i efterhand

  Ta del av de inspirerande budskapen från kyrkans världsomfattande konferens som hölls den 25/9 och 1-2/10 2016.

 10. Döden skall inte finnas mer

  För alla som har sörjt över en älskads bortgång är uppståndelsen en källa till stort hopp. Ta del av äldste Paul V. Johnsons tal från kyrkans generalkonferens i april 2016.

 11. Tillfällen att tjäna

  President Thomas S. Monson hjälper oss se tillfällen att tjäna.

 12. Andliga och timliga förråd

  Äldste Holland hjälper oss att bli mer oberoende. (ej svensk text)

 13. Miraklet i Visby

  Grenspresidenten Michael Madden vittnar: ”Gud svarar på böner, kanske inte på det sätt som vi tror att de ska besvaras, utan på de sätt som uppfyller hans planer."

 14. FSY 2016 - Sträva framåt

  Sommarens andliga konferens för ungdomar i Sverige, Danmark och Norge. (ej svensk text)

 15. President Uchdorf besöker Europa

  President Dieter F. Uchtdorf besöker medlemmar och vänner runt om i Europa. (ej svensk text)

 16. Trosstärkande stavskonferens i Stockholms stav

  Äldste Paul V. Johnson talade om skillnaden mellan ljus och mörker på Stockholms stavs stavskonferens. Läs mer om detta och stavskonferensen här.

 17. Enkla råd om råd

  Ledare har utvalts till att leda. Led som Frälsaren.

 18. Därför stillade de sin fruktan

  Äldste David A. Bednar beskriver hur vi kan lita på Herren i vår tid.

 19. Stavskonferensen i Göteborgs stav blev en andlig fest

  "Vi kan inte låta något stå mellan oss och templet" var budskapet från från Göteborgs stavs nya stavspresident Lars Landrö.

 20. Att föra oss till honom

  De små korten med tre inbjudningar att handla är avsedda att föra oss och våra vänner närmare vår himmelske Fader och vår Frälsare.

 21. Generationer sammanlänkade genom kärlek

  President Russell M. Nelson belyser vikten av släktforskning och tempeltjänst.

 22. "Undervisa på Frälsarens sätt"

  Kristuslika lärare kan förändra liv. Nya resurser är nu tillgängliga för att hjälpa ledare och lärare förändra undervisning och lärande i kyrkan. Här kan du läsa mera om materialet "Undervisa på Frälsarens sätt" och om nyheten med lärarrådsmöten.

 23. Har du sett äldste Maynes budskap till unga vuxna?

  På den världsomfattande andakten för unga vuxna den 1 maj 2016 talade äldste Richard J. Maynes, medlem i presidentskapet för de sjuttios kvorum, om återställelsen av Jesu Kristi evangelium genom profeten Joseph Smith. Hans hustru Nancy J. Maynes medverkade och berättade om sin omvändelse till kyrkan. (På engelska)

 24. Sabbatens välsignelser - ett apostoliskt löfte

  Äldste M. Russell Ballard och äldste Quentin L. Cook undervisar oss om välsignelserna som kommer av att man helgar sabbatsdagen.

 25. Kyrkan lanserar initiativet ”Följ Honom” för att nå publik på internet

  Världsomfattande påsksatsning för tredje året i rad.

 26. Ett påskbudskap om Jesus Kristus (video)

  Jesus Kristus tog på sig världens synder och smärta. Han blev korsfäst, men uppstod från döden. Den här påsken kan du ta reda på hur vi, genom Jesus Kristus, också kan få nytt liv.

 27. Försöker likna Jesus

  "Jesus hjälper alla, jag tycker också om att hjälpa. Jag vill också vara lydig."

 28. Kom, se och känn

  Våra vänner rördes av Anden och kände igen Kristi lärdomar om vi tog med dem till sakramentsmötet.

 29. Europaområdets plan 2016 - Video

  Kristus vill att alla ska komma till honom. Sätt upp dina mål.

 30. Europaområdets plan 2016

  Kristus vill att alla ska komma till honom. Sätt upp dina mål.

 31. Europaområdets plan 2016

  Kristus vill att alla ska komma till honom. Sätt upp dina mål.

 32. Om jag kan, så kan du! - Aser

  Aser inbjöd sina vänner till sitt dop. Hans lärare kom och blev berörd.

 33. Om jag kan, så kan du! - Dominic

  Dominic visar oss hur enkelt missionärsarbete kan vara.

 34. Denna jul, ta med en vän till Honom

  Anta utmaningen från Äldste Ballard att ta med en vän.

 35. Första presidentskapets julandakt

  Ta del av första presidentskapets julandakt från den 6 december. Sång och musik av Tabernakelkören och tal av bl.a Linda K. Burton, David A. Bednar och President Dieter F. Uchtdorf.

 36. Julens anda

  Jag vittnar om att Jesus är Kristus, att han är hela mänsklighetens Frälsare. Hans kärlek till oss är ofantlig. Det är min bön att vi var och en strukturerar vår tid och förbereder oss så att vi kan känna julens sanna anda. 

 37. En frälsare är född

  För över 2 000 år sedan sände Gud Jesus Kristus för att vara vår frälsare. Upptäck varför. - #EnFrälsareÄrFödd

 38. Var en missionär nu

  Barn förklarar hur de kan göra missionsarbete på enkla sätt och därigenom komma närmare Jesus Kristus.

 39. Emelie, 15 år, delar med sig av ett favoritskriftställe

  Emelie, 15 år, från Gubbängens församling delar med sig av sina tankar kring ett skriftställe i Läran och Förbunden om prövningar och välsignelser.
   

 40. Låt oss gå upp till HERRENS berg

  Herrens heliga tempel är det ”Herrens berg” där vi kan stärka vår tro på vår himmelske Fader och hans enfödde Son Jesus Kristus.

 41. Våra mål … som för oss till honom

  Hur uppnår du dina mål?

 42. Bli oberoende - Cristina

  Cristina berättar för oss vad hon gör varje dag för att skapa vanor som gör henne oberoende. Genom små och enkla medel uträttas mycket stort.

 43. Om jag kan, så kan du!

  Varför vill Jesus att vi ska bjuda ​in våra vänner till kyrkan?​

 44. Om jag kan, så kan du! - Thomas

  Varför vill Jesus att vi ska bjuda ​in våra vänner till kyrkan?​

 45. En gåva av frid och beskydd

  "När vi blir medlemmar i kyrkan genom dopet, fylls vi med hoppet om evigt liv och om att vi kan komma närmare Gud genom att bättre förstå honom och hans syfte för oss."

 46. Vittnesbörd från hemkommen missionär

  Moa Stigsson (t.v.) nyss hemkommen efter att ha tjänat som missionärer på Temple Square i Salt Lake City delar med sig av sitt vittnesbörd. Stephanie Eldenberg (t.h.) tjänade under samma tid i samma mission. Båda tillhör Malmö församling.

 47. Serien "Som för oss till honom"

  Inspirerande filmer som berör hjärtan och inspirerar alla att komma närmare Kristus när vi: tar med en vän, blir oberoende och finner en förfader.

 48. "Sträva framåt och finn glädje genom Kristus"

  Göteborgs stavs stavskonferens den 26 april hölls i kyrkans möteshus i Alingsås och sändes ut via internet till övriga områden av staven.

 49. Upplyftande påskkonsert i Stockholms stav

  Kyrkans möteshus i Gubbängen var fullsatt av Stockholms stavs medlemmar och vänner som samlats för att påminna sig om påskens verkliga budskap.

 50. Försöker likna Jesus

  "För att försöka likna Jesus kan man vara ett gott exempel för sin familj och sina vänner, genom att vara snäll och hjälpa andra."

 51. Tro och penslar

  "En eftermiddag i februari 2014 när jag bläddrade igenom Liahona, hittade jag en artikel om kyrkans tionde internationella konsttävling. Något rörde vid mitt hjärta när jag läste temat: "Låt mig få höra om Jesus"."

 52. Vad ska vi göra för hans skull?

  Som efterföljare till Herren Jesus Kristus i dessa senare dagar har vi också ålagts att vittna om verkligheten i Frälsarens  försoning och uppståndelse. Den här påsken ger oss alla en personlig möjlighet att upptäcka hans offer, ta till oss hans lärdomar och dela hans glädje.

 53. "Eftersom han lever" - ny video och påskkampanj

  Tack vare Jesu Kristi uppståndelse kommer vi att leva igen. Tack vare hans offer kan vi höja oss över synden och uppleva sann glädje. Eftersom han lever kan vi få hjälp, hopp och helbrägdagörelse varje dag i våra liv.

 54. Nya Testamentet - mer än en bok - en chans att bli mera lik Jesus Kristus

  Läs inte bara Nya Testamentet som en söndagsskolekurs i år. Se det som en förnyad möjlighet att lära av och bli mera lik Herren Jesus Kristus. Hans liv kommer att inspirera ditt.

 55. Isak från Visby döptes i Jordanfloden

  På sin åttaåriga födelsedag döptes Isak B från Visby gren i Jordanfloden, samma flod där Jesus Kristus en gång döptes.

 56. Malmö stavs julkonsert

  På självaste Luciadagen, den 13 december 2014, hölls den årliga julkonserten i kapellet i Malmö. Snön lyste med sin frånvaro, men inne i kyrkan glimmade flera julgranar och en stor stjärna.

 57. En tioårings tro på Jesus Kristus

  "Jag har varit med om andliga saker som får mig att tro på Jesus Kristus. Jag ska berätta ett exempel. En kväll funderade jag på om Jesus verkligen finns och varför jag tror på honom. Då bad jag och då fick jag en stark känsla att Jesus finns."

 58. Ge julens välsignelser till människorna omkring dig, och vårt ansvar att inbjuda

  Mina käraste julminnen som den yngste av fyra pojkar var tiden jag tillbringade med mamma och pappa hemma tillsammans med mina bröder och deras fruar. Jag var den enda ensamstående medlemmen i familjen då.

 59. ”Vi ska agera, inte bara reagera”

  Förväntningarna var stora när unga vuxna från när och fjärran tog sig till ett fullsatt Gubbängens kapell i Stockholm för att bland annat lyssna till en av kyrkans apostlar, äldste David A. Bednar.

 60. Sara har förberett sig väl för att åka på mission

  Sara Sandelin från Kristianstads gren har kallats till Sverige på mission, men allra först bar det den 3 juli av till missionärsskolan i Preston i England. Här kan du läsa om hur hon förberett sig för detta viktiga uppdrag.

 61. Glädjen i att inbjuda andra att komma till Kristus

  Jag kan uttrycka min kärlek till Frälsaren, som är källan till min glädje, genom att dela med mig av evangeliet till andra.  Kärlek måste alltid vara motivationen till missionsarbete.

 62. Personlig omvändelse genom tro på Jesus Kristus

  Tro på Herren Jesus Kristus är den första principen som anges i Trosartiklarna. Det är stenen som lägger grunden som allting i frälsningsplanen bygger på. Alma jämför tron med ett frö. Tron slår rot genom en önskan att få tro, och genom ansträngning och arbete från vår sida växer sedan den tron och blir starkare.

 63. Utmaningen antogs. Löftet uppfylldes. - Video

  Upptäck hur Unga Ensamstående Vuxna i Europa antog Äldste Ballards utmaning att ta en ytterligare person till Kristus. Utmaningen fortsätter och liv blir välsignade.

 64. Det uppväxande släktet - Videor

  UEV i Europa kommer till undsättning – Jerwins berättelse

 65. Tack vare honom - Video


  Jesus Kristus är världens Frälsare och Guds Son. Han är vår Återlösare. Gud sände Jesus Kristus till jorden för att ge oss ett sätt att övervinna våra synder och ofullkomligheter. (Johannesevangeliet 3:16)

 66. Vårt ”egentliga” kall

  När min hustru och jag intervjuades inför vårt nuvarande kall, frågade hon: ”Vilket är vårt huvudansvar?” Svaret var direkt, och kom som en uppenbarelse. ”Ni är missionärer.” Dessa enkla ord fick mig att tänka djupt på varje kalls sanna innebörd.