Generalkonferens

  1. Kvinnornas allmänna möte från den 26 september

    Lyssna till inspirerande råd och undervisning från kvinnornas allmänna möte.

  2. Har du sett på kvinnornas allmänna möte?

    Om inte kan du se det här. Kanske finns det ett budskap som just du behöver?