Fasta

  1. Bli andligt och timligt oberoende – Undervisa om välsignelserna med fasta och fasteoffer

    Mål för Europa-området – Förstå hur du kan påbörja din resa mot att bli andligt och timligt oberoende genom att undervisa och lära dig om välsignelserna av fasta och fasteoffer