Familjen

 1. Tillflykt undan stormen

  Denna tid avgör inte vilka flyktingarna är, men vårt bemötande avgör delvis vilka vi är.

 2. Att vara hemmaförälder – ett yrke

  Maria Hagman är en trebarnsmamma som valt att vara hemmaförälder. En dag fick föräldrarna i dotterns klass frågan om de ville komma till skolan och berätta om sina yrken.

 3. Årlig hajk för primärbarn och deras föräldrar

  På Järvafältet och i Översjöns scoutstuga var det hajk för barn och föräldrar i Stockholms stav.

 4. Släktforskning och seminarium i Almedalen

  I början av juli var det politikervecka i vanlig ordning i Almedalen i Visby. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga hade en delegation från Familysearch på plats samt höll ett seminarium om familjens betydelse.

 5. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga på plats i Almedalen

  Vecka 27 finns kyrkan på plats i Almedalen. Vi anordnar bl.a. ett panelsamtal på ämnet "Hur kan starka familjerelationer bidra till ett starkare samhälle".

 6. Ny policy uppmuntrar familjer att besöka templet tillsammans

  Alla kyrkans tempel runt om i världen har nyligen infört eller kommer att införa speciella tider för familjer att kunna besöka templet tillsammans. Det inkluderar även templen i Stockholm och Köpenhamn.

 7. "Mitt speciella uppdrag som missionär i Jönköping"

  "Jag fick uppdraget att börja min mission i Jönköpings församling.  Det kändes rätt att jag skulle vara där, men jag visste inte då hur inspirerat det var."

 8. Tacksam för templets förbund

  Hur kunde något lätta min sorg över att min ofödda son var döende?

 9. Föräldrars rättfärdiga exempel

  Behovet av rättfärdiga föräldrars exempel är lika stort i dag som det någonsin har varit. 

 10. Familjehistoriska rådgivare

  Louise och Ingemar Nyman är kallade som familjehistoriska rådgivare för Sverige, Danmark och Island. Uppgiften innebär att inspirera och utbilda kyrkans medlemmar och ledare i släktforskning och familjehistoria.