Den Helige Anden

  1. En gåva av frid och beskydd

    "När vi blir medlemmar i kyrkan genom dopet, fylls vi med hoppet om evigt liv och om att vi kan komma närmare Gud genom att bättre förstå honom och hans syfte för oss."

  2. Unga Ensamstående Vuxna i Europa kommer till undsättning – Jomars berättelse.

    Jonathan bjöd upprepade gånger med Jomar till kyrkan utan framgång. Till slut sa Jomar ja, och när han kom till kyrkan kände han Anden och fann meningen med sitt liv.