Apostel


 • Stå upp för evangeliet

  Äldste Jeffrey R. Holland förklarar att vi som medlemmar i kyrkan behöver stå upp för evangeliet. (Video på engelska)


 • Världsomfattande andakt för unga vuxna

  Lyssna tll president Russell M. Nelson i de tolv apostlars kvorum från andakten den 10 januari 2016. Även hans hustru syster Wendy W. Nelson medverkar.


 • Begravningsgudstjänst för äldste Richard G. Scott

  Ta del av begravningsgudstjänsten för äldste Richard G. Scott från måndagen den 28 september. Äldste Scott, medlem av de tolv apostlarnas kvorum, blev 86 år.

 1. Russell M. Nelson ny president för de tolv apostlarnas kvorum

  Russell M. Nelson insattes som ny president för de tolv apostlarnas kvorum den 15 juli 2015. Han efterträder Boyd K. Packer som avled den 3 juli. Klicka här för mer information på engelska.

 2. Begravningsgudstjänst för äldste L. Tom Perry

  Äldste L. Tom Perry i de tolv apostlarnas kvorum avled i sitt hem lördagen den 30 maj. Han blev 92 år gammal. Klicka här för att ta del av begravningsgudstjänsten från fredagen den 5 juni.

 3. President Henry B. Eyring på toppmöte om äktenskap i Vatikanen

  I sitt tal till kyrkoledarna som samlats till ett toppmöte i Vatikanen om äktenskapet, sade president Henry B Eyring: ”En man och en kvinna förenade i äktenskap, har en enastående kraft att skapa lycka för sig själva, sin familj och för människorna omkring sig.

 4. ”Vi ska agera, inte bara reagera”

  Förväntningarna var stora när unga vuxna från när och fjärran tog sig till ett fullsatt Gubbängens kapell i Stockholm för att bland annat lyssna till en av kyrkans apostlar, äldste David A. Bednar.

 5. Missonärsmöte med äldste David A. Bednar

  När en av kyrkans apostlar, äldste David A. Bednar, besökte Sverige i september 2014 träffade han en stor grupp av de missionärer som tjänar i Sverige.

 6. President Dieter F. Uchtdorf besöker Europa

  President Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga besökte Europa, tillsammans med sin hustru Harriet.