Apostel

 1. Begravningsgudstjänst för äldste L. Tom Perry

  Äldste L. Tom Perry i de tolv apostlarnas kvorum avled i sitt hem lördagen den 30 maj. Han blev 92 år gammal. Klicka här för att ta del av begravningsgudstjänsten från fredagen den 5 juni.

 2. President Henry B. Eyring på toppmöte om äktenskap i Vatikanen

  I sitt tal till kyrkoledarna som samlats till ett toppmöte i Vatikanen om äktenskapet, sade president Henry B Eyring: ”En man och en kvinna förenade i äktenskap, har en enastående kraft att skapa lycka för sig själva, sin familj och för människorna omkring sig.

 3. ”Vi ska agera, inte bara reagera”

  Förväntningarna var stora när unga vuxna från när och fjärran tog sig till ett fullsatt Gubbängens kapell i Stockholm för att bland annat lyssna till en av kyrkans apostlar, äldste David A. Bednar.

 4. Missonärsmöte med äldste David A. Bednar

  När en av kyrkans apostlar, äldste David A. Bednar, besökte Sverige i september 2014 träffade han en stor grupp av de missionärer som tjänar i Sverige.

 5. President Dieter F. Uchtdorf besöker Europa

  President Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga besökte Europa, tillsammans med sin hustru Harriet.