My?hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Prenumera på kyrkans tidskrifter

Nu kan du förnya din prenumeration av Liahona. Det är också ett ypperligt tillfälle att ge en prenumeration i present till dina vänner eller familjemedlemmar. Låt dina familjemedlemmar och dina vänner få näring genom Guds goda ord genom att ge en prenumeration i present.

Om ni önskar att prenumerationen skickas som en gåva, uppge då också namn och adress till den som tidningen ska skickas till. Tänk på att det är viktigt att tala med mottagaren, innan tidningen beställs, om han eller hon vill mottaga tidningen.

Stockholm Retail Center i Västerhaninge har hand om alla prenumerationer av tidskrifter för Sverige. Skulle ni ha frågor beträffande prenumerationer på kyrkans tidningar, kontakta gärna Retail Centeret under deras öppettider på tel. 08-500 655 21, rcstockholm@ldschurch.org eller besök dem på adress Tempelvägen 4 A, 137 42 Västerhaninge.

Prenumeration kan startas när som helst under året och man påbörjar prenumerationen från närmast kommande nummer. För att hinna få nästa månads Liahona behöver betalningen vara registrerad senast den 10:e i närmast föregående månad. Exempel, om ni vill vara säkra på att få novembernumret behöver ni betala senast den 10 oktober.

Prenumerationer beställs genom att betala in prenumerationsavgiften till PG 26 03 53-8. Vänligen ange tydligt vilken eller vilka tidningar som ni önskar prenumerera på, samt namn, adress och församling/gren.

Vid förnyelse av prenumeration vänligen uppge också ert prenumerationsnummer, vilket ni kan se på adresslappen som följer med Liahona.  

Inbetalnings kort skickas endast ut en gång per år i nov-dec oberoende när prenumerationen går ut.

Vid prenumeration uppge följande på inbetalningskortet:

Priser    

Liahona (svenska)

80:-/år 

Ensign (engelska)

80:-/år

New Era (engelska)

64:-/år 

Friend (engelska) 

64:-/år 

Viktigt att notera innan man beställer de engelska magasinen, är att numera finns huvudartiklarna från Ensign, New Era och Friend med i samma månads Liahona.