My?hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Informationsfilmer

Beställ matrial

Grundläggande tro

Tro och lära

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är den ursprungliga kyrkan som Kristus grundade under sin jordiska verksamhet, i tro, lärdomar, myndighet och uppbyggnad. Kyrkan, vars medlemmar ibland kallas "mormoner", har fått sin myndighet från Jesus Kristus, och därmed fått rätten att handla i hans namn. Kristi apostlar profeterade om att kyrkan som Kristus grundade skulle försvinna från jorden (2 Tess 2:8) och att han skulle återställa sin kyrka före sin andra ankomst (Apg 3:19-21).

Efter sin himmelsfärd fortsatte Jesus Kristus att uppenbara för sina apostlar hur de skulle leda hans kyrka. Men efter deras död skedde ett stort avfall från sanningen så att den ursprungliga läran förvrängdes, trots allt som många troende utförde i rättfärdighet. Till slut försvann Kristi myndighet, rätten att leda kyrkan i hans namn, tillsammans med många av de sanningar och bud som hörde till kyrkan som Kristus hade grundat.

År 1820 började Jesus Kristus återställa sin kyrka genom profeten Joseph Smith. Från en blygsam start har kyrkan vuxit och blivit en världsomfattande organisation med över 13 miljoner medlemmar.