My?hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko
Grundläggande tro


  • Har du en fråga?
    phoneRing oss på:
    08-605 72 42
    (Lokal taxa)

KYRKANS HISTORIA

Här finner du historik om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

På våren 1820 gick en 14-årig pojke vid namn Joseph Smith ut till en skogsdunge nära sitt hem i Palmyra i staten New York i Förenta staterna. Han bad för att få veta vilken kyrka han skulle sluta sig till. Som svar på hans bön visade sig Gud Fadern och hans Son Jesus Kristus för honom, på samma sätt som himmelska varelser hade visat sig för profeter som Mose och Paulus under Bibelns tid. Joseph fick veta att kyrkan som Jesus Kristus organiserade inte längre fanns på jorden.

Joseph Smith kallades av Gud att återställa Jesu Kristi evangelium till jorden. Under de följande tio åren fick Joseph besök av andra himmelska budbärare. Han översatte Mormons bok och fick myndighet att grunda kyrkan. Kyrkan organiserades den 6 april 1830 i Fayette i staten New York med Joseph Smith som dess ledare. Den har vuxit och blivit en organisation med medlemmar och församlingar i hela världen.