My?hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko
Grundläggande tro


  • Har du en fråga?
    phoneRing oss på:
    08-605 72 42
    (Lokal taxa)

KYRKAN I SVERIGE

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är en av de snabbast växande kristna kyrkorna i världen.

Det har funnits medlemmar i kyrkan i Sverige sedan 1850. Idag har kyrkan ca: 9 000 medlemmar i Sverige och över 13 miljoner i hela världen. I Sverige har kyrkan 45 församlingar och 39 egna kyrkobyggnader. De övriga kyrkobyggnaderna hyrs.

1985 invigdes ett tempel i Västerhaninge, 25 kilometer söder om Stockholm.

Just nu verkar ca: 80-90 talet missionärer från många länder i Sverige. Många svenska missionärer har kallats att tjäna i andra länder.

Stark tonvikt på familjelivet, avståndstagande från alkohol och tobak samt tillämpning av höga moraliska principer kännetecknar medlemmarnas tro.