My?hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

HUMANITÄR HJÄLP

Det finns nödlidande människor i varje samhälle. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga hjälper till där varken den enskilde eller dennes familj kan möta hans/hennes grundläggande behov. Detta eftersom Jesu Kristi evangelium lär att vi ska bära varandras bördor. (Galaterbrevet 6:2) Kyrkans välfärds- och humanitära hjälpprogram är välkända och respekterade internationellt. De har byggts upp för att hjälpa den enskilde att hjälpa sig själv. Arbete och självständighet är ledande principer i dessa program.
 
Kyrkan hjälper sina nödställda medlemmar, men den ger också humanitärt bistånd till andra människor över hela världen, oavsett religion, hudfärg och nationalitet. Efter andra världskriget fick till exempel nödställda européer mat, kläder och andra förnödenheter från medlemmar i Europa och övriga världen.
 
Humanitärt bistånd har hittills nått 147 länder och omfattar tiomiljontals dollar varje år.
 
Genom sitt humanitära hjälpprogram, kyrkans välgörenhetsorganisationer, "HLT Aktion Nothilfe" i Tyskland och "LDS Charities" över hela världen, arbetar kyrkan ofta tillsammans med erkända hjälporganisationer såsom Röda korset.